Introduktionsprogrammen (IM)

Introduktionsprogrammen (IM) - för dig som inte har behörighet från grundskolan att söka direkt till ett nationellt gymnasieprogram.

Preparandutbildning (IMPRE)

Preparandutbildningen pågår under ett år och vänder sig till dig som fullföljt årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett nationellt program. Under detta år erbjuder skolan dig att läsa in de ämnen från grundskolan som du saknar. Vi har alla ämnen förutom hemkunskap, moderna språk, slöjd och teknik. Tanken är att vi utformar en utbildning som kan göra dig behörig att söka antingen till ett yrkesprogram eller till ett högskoleförberedande program. 

Programinriktat individuellt val (IMPRO)

Här är syftet att du ska få en utbildning som är riktad direkt mot ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen kommer att vara sökbar och är öppen för dig som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. 
För att antas till ett Programinriktat individuellt val krävs antingen:
-  betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk och minst betyg i tre andra ämnen från grundskolan 
eller 
- betyg i matematik eller engelska och svenska/svenska som andraspråk och betyg i fyra andra ämnen från grundskolan.
Elever tas in på sökt program i mån av plats.

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Vipan har fyra sökbara inriktningar på yrkesintroduktionen. Det är restaurang- och livsmedel, bygg- och anläggning, barn- och fritid och handel- och administration. På IMYRK kan du gå om du saknar behörighet för att söka till de nationella programmen. Vi gör en individuell planering för varje elev. Målet är att förbereda eleven för arbetsmarknaden eller för fortsatta studier på ett nationellt program.

Individuellt alternativ (IMIND) 

Under Individuella alterantivet gör vi individuella lösningar för varje elever. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Språkintroduktion (SPRI)

Inriktningarna för grupperna ser olika ut beroende på var i progressionen man befinner sig, men samtliga syftar till en god språklig utveckling och fortsatta teoretiska såväl som praktiska studier, alternativt arbetsmarknad.

Kontakta oss om du vill veta mer:

Biträdande rektor IM (samtliga utom Språkintroduktion)

Mattias Rosenquist
046 - 359 81 05
mattias.rosenquist@lund.se 

SYV - Yrkesintroduktion, Preparand, Individuellt alternativ

Malin Regnell
046 - 359 76 69
malin.regnell@lund.se

Biträdande rektor IM Språkintroduktion

Svensson Ternelius, Gabriella 
Biträdande rektor SPRI 
046-359 34 95 
gabriella.terneliussvensson@lund.se

SYV - Språkintroduktion

Wetterlund, Maria
SYV RL, HT, SPRI
046-359 30 05
072-468 27 76
maria.wetterlund@lund.se

Faktaansvarig: Gymnasieskolan Vipan

Kontakt

Gymnasieskolan Vipan

Besöksadress: Vipeholmsvägen, 224 66 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: vipan@lund.se

Vipan

Adress
Vipeholmsvägen, 224 66 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-postadress
vipan@lund.se

Leveransadress
Vipeholmsvägen, Hus A, Lund

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider