Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning

Vipans lärlingsutbildning innebär tre roliga och intressanta år. Mer än halva din totala gymnasietid genomför du ute på en arbetsplats. Det är också där du har de flesta kurser som hänger ihop med din yrkesutbildning.

I verkligheten lär du dig mer

Två dagar i veckan är du inne på skolan och studerar de gymnasiegemensamma ämnena och tre dagar i veckan är du ute på en arbetsplats. Din klass är en härlig blandning av elever från olika program. Gemensamt är att ni går lärlingsutbildningen och läser den teoretiska delen tillsammans.

På Vipan kan du söka till lärlingsutbildningen på fyra olika program: barn- och fritid, vård- och omsorg, försäljning- och service och restaurang- och livsmedel.

Du läser samma kurser som på det ordinarie yrkesprogrammet. Du får samma betyg och samma gymnasieexamen. Du har även möjlighet att välja högskoleförberedande kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolestudier. Den stora skillnaden är att du som går en lärlingsutbildning lär dig de flesta yrkeskurserna praktiskt istället för teoretiskt.

Kontakta oss om du har frågor

Gabriella Ternelius Svensson, biträdande rektor
Telefon: Telefon: 046-359 61 95
E-post: gabriella.terneliussvensson@lund.se

Lina Lindholm Wreifält, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 046 - 359 77 63
E-post: lina.lindholm-wreifalt@lund.se

Johanna Rhodin, arbetslagsledare
Telefon: 046 - 359 69 73
E-post: johanna.rohdin@lund.se

Poängplan för restaurang- och livsmedelsprogrammet

Totalt: 2800 poäng.

Gymnasiegemensamma kurser – 900 p

Ämne

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma ämnen - 400 poäng

Ämne

Poäng

Hygien

100

Livsmedels- och näringskunskap 1

100

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel

100

Service och bemötande 1

100

Inriktning kök och servering - 300 p

Ämne

Poäng

Matlagning 1

100

Mat och dryck i kombination

100

Servering 1

100

Programfördjupningar kök - 900 p

Ämne

Poäng

Bageri 1

100

Specialkoster

100

Matlagning 2

200

Matlagning 3

200

Matlagning 4

200

Ansvarsfull alkoholservering

100

Individuellt val

Ämne

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100

Poängplan för försäljnings- och serviceprogrammet

Totalt: 2800 poäng.

Gymnasiegemensamma kurser – 900 p

Ämne

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma ämnen, 400 poäng

Ämne

Poäng

Entreprenörskap

100

Servicekunskap

100

Branschkunskap inom handel och administration

100

Information och kommunikation 1

100

Personlig försäljning 1

100

Affärsutveckling och ledarskap

100

Handel och hållbar utveckling

100

Praktisk marknadsföring 1

100

Inköp 1

100

Programfördjupningar

Ämne

Poäng

Handel - specialisering (APL åk 1)

100

Handel - specialisering (APL åk 2)

100

Handel - specialisering (APL åk 3)

100

Uställningsdesign 1

100

Utställningsdesign 2

100

Personlig försäljning 2

100

Praktisk marknadsföring 2

100

Individuellt val

Ämne

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100

Poängplan vård- och omsorgsprogrammet

Totalt: 2700 poäng.

Gymnasiegemensamma kurser – 600 p

Ämne

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma ämnen - 1300 poäng

Ämne

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Psykologi 1

50

Samhällskunskap 1a2

50

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Programfördjupningar - 200 p

Ämne

Poäng

Vårdpedagogik och handledning

100

Friskvård och hälsa

100

Individuellt val

Ämne

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100

Poängplan barn- och fritidsprogrammet

Totalt: 2700 poäng.

Gymnasiegemensamma kurser – 900 p

Ämne

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk

100

Programgemensamma ämnen, 600 poäng

Ämne

Poäng

Hälsopedagogik

100

Naturkunskap 1a2

50

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50

Inriktning pedagogiskt och socialt arbete 300 p

Ämne

Poäng

Socialt arbete 1

100

Pedagogiskt arbete

200

Programfördjupningar 600 p

Ämne

Poäng

Naturguidning 1

100

Specialpedagogik 1

100

Skapande verksamhet

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Barns lärande och växande

100

Aktivitetsledarskap

100

Individuellt val

Ämne

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Vipan

Din utbildning anpassas efter just dina behov, dina intressen och dina förutsättningar. En del av din utbildning sker ute på riktiga arbetsplatser.

Vipan

På Försäljnings- och serviceprogrammet utvecklar du både din person och din företagsamhet.

Vipan

Gillar du att skapa med både händer och huvud? Om tre år kan du ha yrkesexamen i något av yrkena i byggbranschen.