Introduktionsprogrammen (IM)

Introduktionsprogrammen (IM)

De olika introduktionsprogrammen (IM) välkomnar dig som inte har behörighet från grundskolan att söka direkt till ett nationellt gymnasieprogram. Här får du chans att hämta in de kunskaper du saknar och komma vidare med dina studier.

Programinriktat val (IMV)

Här är syftet att du ska få en utbildning som är riktad direkt mot ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och öppen för dig som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

För att antas till ett Programinriktat individuellt val krävs antingen:

Betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk och minst betyg i tre andra ämnen från grundskolan eller Betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk och betyg i fyra andra ämnen från grundskolan.

Elever tas in på sökt program i mån av plats.

Yrkesintroduktion (IMY)

Vipan har fem sökbara inriktningar på yrkesintroduktionen. Det är Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Försäljning- och serviceprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. På IMY kan du gå om du saknar behörighet för att söka till de nationella programmen. Vi gör en individuell planering för varje elev. Målet med utbildningen är att förbereda dig för arbetsmarknaden eller för fortsatta studier på ett nationellt program.

Individuellt alternativ (IMA)

Inom det Individuella alternativet gör vi individuella lösningar för varje elev. Utbildningen kan innehålla de grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i, men även hela eller delar av kurser från gymnasieskolan. Det kan också ingå andra moment, exempelvis motivationshöjande insatser eller praktik.

Språkintroduktion (IMS)

Inriktningarna för grupperna ser olika ut beroende på var i progressionen man befinner sig, men samtliga syftar till en god språklig utveckling och fortsatta teoretiska såväl som praktiska studier, alternativt arbetsmarknad.

Kontakta oss om du har frågor

Mattias Rosenquist, biträdande rektor IM (IMS och IMA)
Telefon: 046 - 359 81 05
E-post: mattias.rosenquist@lund.se

Sofia Levau, biträdande rektor IM (IMY)
Telefon: 046 - 359 84 20

E-post: sofia.levau@lund.se

Malin Regnell, studie- och yrkesvägledare IM (IMY och IMA)
Telefon: 046 - 359 76 69
E-post: malin.regnell@lund.se

Linus Lindgren, studie- och yrkesvägledare IM (IMS och IMA)
Telefon: 046-359 75 02
E-post: linus.lindgren@lund.se

Programstruktur för Introduktionsprogrammet

Grundskoleämnen

Ämne

IMIA A

IMIA B

IMIA C

Svenska/Svenska som andraspråk

Ja

Ja

Ja

Matematik

Ja

Ja

Ja

Engelska

Ja

Ja

Ja

Samhällskunskap

Ja

Ja

Ja

Historia

Ja

Ja

Ja

Religion

Ja

Ja

Ja

Geografi

Ja

Ja

Ja

Idrott

Ja

Ja

Ja

Bild

Ja

Ja

Ja

Musik

Ja

Ja

Ja

Biologi

Nej

Nej

Ja

Fysik

Nej

Nej

Ja

Kemi

Nej

Nej

Ja


Gymnasiegemensamma ämnen
Erbjuds löpande vid önskemål

Ämne

Poäng

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Matematik 1a

100

Engelska 5

100


Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Vipan

Väldigt få ångrar att de har valt att arbeta med människor. Dels för att det är meningsfullt och utvecklande, dels för att det så ofta är både roligt och tacksamt.

Vipan

Vipans lärlingsutbildning innebär tre roliga och intressanta år. Mer än halva din totala gymnasietid genomför du ute på en arbetsplats.

Vipan

Gillar du att vara efterlängtad? Kanske är du också tekniskt intresserad och föredrar ett fritt och självständigt yrke.