Skolmåltider

Här finns kontaktuppgifter till skolmåltidspersonalen.

 

Fetka Mehmedovic
Skolmåltidsföreståndare
Tel: 046-359 78 73
fetka.mehmedovic@lund.se


Abrefa Ericson
Skolmåltidsbiträde
Tel: 046-359 79 93
abrefa.ericson@lund.se


Flora Shahini 
Skolmåltidsbiträde
Tel: 046-359 79 93
flora.shahini@lund.se


Maja Nikolic
Skolmåltidsbiträde
Tel: 046-359 79 93
maja.nikolic@lund.se


Susanne Ekberg
Skolmåltidsbiträde
Tel: 046-359 79 93
susanne.ekberg.@lund.se