Böcker

Här kan du hitta information om hur du lånar och lämnar tillbaka böcker.

Låna böcker

Lånetiden är normalt fyra veckor men det går bra att låna om.

Återlämning

Du kan lämna tillbaka böcker i biblioteket eller i boklådan utanför biblioteket.

Omlån

Du kan låna om böcker på biblioteket eller genom att maila: bibliotek.vipan@lund.se. Du kan även låna om böcker hemifrån. Se under rubriken Använd biblioteket hemifrån.

Sök böcker

I bibliotekets katalog kan du söka bland böcker som finns i skolans bibliotek. Se länk nedan. Om du behöver hjälp med din sökning kan du alltid fråga på biblioteket.

Talböcker

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, erbjuder talböcker till de som har läsnedsättning. För att få tillgång till talböcker tar du kontakt med din specialpedagog. Bibliotekarien registerar sedan din behörighet.

Relaterad information