Länk till startsidan

Behöver ditt barn specialkost till höstterminen 2024?

Till höstterminen inför Lunds kommun nya och förbättrade rutiner för specialkost och anpassade måltider. Som ett led i detta lanserar vi i dag en ny e-tjänst där du lätt och smidigt kan ansöka om specialkost.

Den nya rutinen börjar gälla i augusti och omfattar alla kommunala skolor från förskoleklass och uppåt. Den innebär att Måltidsservice tar över hanteringen av intyg för specialkost med förhoppningen att alla, som anmäler behov, ska få en likvärdig bedömning.

Nedan kan du se vad du som vårdnadshavare behöver tänka på innan höstterminen börjar:

Du som redan anmält behov av specialkost:

Har du, sedan tidigare, beviljats specialkost för ditt barn behöver du i nuläget inte göra någonting såvida inte behovet förändrats. I så fall behöver du göra en ny ansökan (se nedan).

Om en elev med specialkost ska byta till annan kommunal skola behöver du mejla oss och uppge mellan vilka skolor flytten sker.
E-post: specialkost@lund.se

Om vi, vid genomgången av tidigare inlämnade intyg, har frågor eller ser behov av komplettering kommer vi att höra av oss.

Du som ska ansöka om specialkost för första gången

Du som har barn, som ska börja i kommunal förskoleklass eller skola, och inte ansökt om specialkost tidigare. Alternativt, du som ansökt om specialkost tidigare, men behöver anmäla förändrat behov:

Anmäl önskemål om specialkost och ladda upp intyg genom vår nya e-tjänst

Ju tidigare du ansöker, desto tidigare kommer du att få besked inför höstterminen så vänta inte till ”sista minuten”!

Observera att det från och med i höst även behövs läkarintyg eller utdrag ur journal för att styrka behov av mjölk-/laktosfri kost.

Du som har barn med behov av anpassad måltid:

Anpassade måltider hanteras fortsatt av elevens skola.

Du som har anpassad måltid i dagsläget behöver inte göra någonting. Vid behov kan skolan kontakta dig för eventuella kompletteringar.

Du som har barn i förskola

För specialkost och anpassad måltid inom förskolan, kontaktar du ditt barns förskola.

Var kan jag läsa mer?

Läs mer om specialkost och anpassade måltider på sidan om skolmåltider:

Bra mat i skolan

 

Uppdaterad:

Dela sidan: