Länk till startsidan

15 förslag blir verklighet genom medborgarbudget

Musik- och familjefestival, vindskydd och discgolfbana. Bredden är stor bland de 15 förslag som ska bli verklighet i Lunds mindre tätorter genom projektet medborgarbudget. I dag beslutade kommunstyrelsen dessutom att medborgarbudget ska permanentas.

Ett antal robusta träställningar som tillsammans utgör en hinderbana, i en glänta i skogen under en molnfri himmel.

Medborgarbudget anordnas på följande orter: Vallkärratorn-Stångby, Södra Sandby, Dalby-Torna Hällestad, Veberöd och Genarp. 1 879 Lundabor har tagit chansen att rösta på något av de drygt 40 förslagen på saker som kommunen kan göra för att utveckla deras hemorter. Projektet genomförs nu för andra året i rad, och i dag godkände kommunstyrelsen genomförandet av de 15 förslagen som ryms inom den avsatta budgeten på 6 miljoner kronor.

– Vi är glada för den variation av förslag som kommit in och röstats fram. Vi är extra glada för att det förutom fysiska mötesplatser också är flera arrangemang som kommer att förverkligas i årets upplaga, säger Johanna Lindvall, projektledare för medborgarbudget på Lunds kommun.

Sju procent av invånarna har engagerat sig

En extern utvärdering av medborgarbudget visar att satsningen har skapat ett engagemang hos cirka sju procent av de boende på de utvalda orterna i Lunds kommun. Det motsvarar de siffror som de flesta kommuner som infört medborgarbudget brukar ligga på.

Vid sitt sammanträde beslutade kommunstyrelsen att projektet ska permanentas – men också ses över. I höst kommer riktlinjerna för medborgarbudget att justeras utifrån de lärdomar kommunen har dragit under de två år projektet har testats. Processen där det avgörs vilka förslag som går vidare till omröstning ska också ses över, för att säkerställa en rättvis och likvärdig bedömning av inlämnade förslag. Vidare beslutades att en mer uppdelad åldersstatistik samt statistik över andra faktorer, såsom könsstatistik och andel utrikesfödda tas fram i det fortsatta arbetet.

– Det är väldigt roligt att kunna meddela att medborgarbudgetarna är här för att stanna. Ett stort tack till alla som engagerat sig med bra förslag och som har deltagit i omröstningarna. Pilotprojektet har varit mycket uppskattat i byarna och bidragit till ett ökat lokalt engagemang samtidigt som det gjort våra boendemiljöer trevligare och attraktivare, säger Rasmus Törnblom (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ett sätt att ta tillvara kreativitet och skaparkraft

Johanna Lindvall ser fram emot att utveckla konceptet med medborgarbudget, nu när det är klart att det ska fortsätta.

– Medborgarbudget gör det möjligt att ta tillvara på den kreativitet och skaparkraft som finns i byarna. Nu tar vi nästa steg och utvecklar konceptet, bland annat genom att försöka få fler unga att skicka in och rösta på förslag, säger hon.

På lund.se kan du följa genomförandet av framröstade projekt och utvecklingen av medborgarbudget, samt se fördelningen av röster på årets förslag:

Medborgarbudget

Från förslag till verklighet

  • Under maj och juni 2023 skickade lundabor i kommunens byar in totalt 153 förslag på lokala förbättringar. Ett antal av förslagen liknar varandra och har slagits samman efter dialog med förslagsställarna. Ytterligare ett antal har strukits då de helt eller delvis ligger utanför gällande kriterier.
  • De drygt 40 medborgarförslag som godkändes av kommunstyrelsen har invånarna i byarna kunnat rösta på mellan den 15 januari och 11 februari 2024.
  • Resultatet av omröstningen presenterades för kommunstyrelsen i april 2024. Då beslutades vilka förslag som ska bli verklighet.
  • Kommunen planerar att färdigställa eller påbörja de vinnande förslagen under 2024. Det sker i dialog med respektive förslagsställare.

Uppdaterad:

Dela sidan: