Länk till startsidan

Bilfri förskola blir granne med Nobelparken på Brunnshög

Nya kvarter ska byggas vid Nobelparken. Här planeras det för över 250 bostäder, en bilfri förskola och kontor. Husen ska vara olika både inuti och utanpå och såklart är klimatsmarta lösningar prioriterade. Ett planförslag är framtaget och ska nu ut på samråd.

Ilustration av en byggnad, första två våningarna i grönt och de tre övre har loftgångar och stora fönster. Framför huset leker några barn.
Illustration av förskolan med bostäder ovanpå. Källa: Fojab

Detaljplanen innebär att fler kan bo och eller jobba nära den redan populära Nobelparken. De nya kvarteren sluter den västra halvcirkeln runt parken.

Lättare att lämna barn på cykel

Förskolan som planeras norr om Nobelparken är tänkt att vara bilfri. Här blir det enkelt och smidigt att komma på cykel. Huvudentrén placeras längs en planerad gång- och cykelväg mellan Nobelparken och Kunskapsparken. Där kan föräldrar parkera lådcykel eller barnvagn om de vill ta spårvagnen vidare. Kommer du med bil kommer det finnas parkeringsmöjligheter några kvarter bort.

Träden får stå kvar

Naturlig skugga och lummiga ytor för lek är redan på plats. De cirka 20 år gamla förplanterade träden har avgjort förskolegårdens placering. Allt för att grönskan ska kunna utnyttjas på bästa sätt. Skolgården som följer kommunens riktlinjer för friyta kommer att vara stor nog för alla barn på de åtta avdelningarna och samtidigt har de Nobelparken som granne.

Bostäder i olika former

Ovanpå den två våningar höga förskolan planeras det för bostäder. Bland annat kommer delar av förskoletaket kunna användas som en skyddad gemensam terrass för de boende.

De cirka 250 nya bostäderna delas upp i radhus, punkthus och flerfamiljshus. Alla nära spårvägen och ett stenkast från Nobelparken.

Liv och rörelse på gatorna

Längs Brunnshögsgatan blir det liv och rörelse, här blandas bostäder med kontor och andra verksamheter eller butiker.

Området ska kännas levande och de som jobbar och bor i området ska ha en härlig och trygg stadsmiljö. Med olika funktioner i husen rör sig människor i området under olika tider vilket ökar den upplevda tryggheten men skapar också förutsättningar för spontana möten.

Granitor planerar bygga en kontorsbyggnad och Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF) planerar för bostäder. I bottenvåningarna planeras för mindre lokaler där caféer eller butiker kan öppna.

Märgelgraven utreds

Inom planområdet finns en biotopskyddad märgelgrav som enligt nuvarande förslag ska tas bort. En dispensansökan är inlämnad hos Länsstyrelsen och ytterligare utredningar om naturvärdena och artskydd kommer att tas fram inför detaljplanens granskning. Länsstyrelsens beslut och resultatet av utredningarna kan påverka byggplanerna för den södra bebyggelsen närmast parken.

Detaljplanen är ute på samråd från början av maj. Då har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Här publiceras mer information om förslaget så snart detaljplanen är ute på samråd.

Ta del av handlingarna i byggnadsnämndens kallelse.

Uppdaterad:

Dela sidan: