Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Mer och bättre underlag till översiktsplanen

Det blir mer utrymme att samla ihop och arbeta in underlag till Lunds reviderade översiktsplan. Genom att ta fram och besluta om en så kallad planeringsstrategi kan samrådsförslaget bli mer fördjupat och bättre underbyggt.

I stället för att ha samråd om ett förslag under våren kommer vi först bland annat fördjupa dialogen med barn och unga och till exempel de som bor i Genarp. Samråd och senare granskning kommer det att bli precis som vanligt, men vi vet ännu inte när det är dags för det.

En planeringsstrategi är en ny typ av dokument som inte har funnits tidigare och som kommunfullmäktige ska besluta om. I strategin kommer man kunna läsa vad kommunen vill med den översiktliga planeringen, hur man ställer sig till den gällande översiktsplanen och vad man kan förvänta sig att det nya förslaget kommer att fokusera på.

Mer om vad en planeringsstrategi är på Boverkets webbplats

Mer om arbetet med den reviderade översiktsplanen

Uppdaterad:

Dela sidan: