Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny riskklassning av livsmedelsverksamheter

Från och med 2024 gäller en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Under 2023 klassar därför miljöförvaltningen om alla befintliga verksamheter.

Morötter och gulbetor på en skärbräda.

Riskklassning av din verksamhet

För dig som driver en livsmedelsverksamhet betyder det att miljöförvaltningen under 2023 kommer hämta in uppgifter om din verksamhet för att kunna riskklassa verksamheten enligt det nya systemet. Vi kommer att hämta in uppgifterna i samband med ordinarie kontroll. Det finns en e-tjänst där du själv kan fylla i dina uppgifter. Beslut om din nya riskklassning skickas ut under året och börjar gälla först 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens som säger hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under fem år.

Målsättningen med den nya riskklassningsmodellen är att den på ett bättre sätt ska ta hänsyn till de olika aktiviteterna som sker inom verksamheten och därför ge en mer rättvis bild av hanteringen. Den är anpassad efter EU-rapporteringen och är obligatorisk för alla kontrollmyndigheter.

Under 2023 kommer vi ha kvar det nuvarande riskklassningssystemet vilket innebär att du har samma antal kontrolltimmar som vid ditt senast klassningsbeslut.

Vill du läsa mer om den nya riskklassningsmodellen kan du gå in på Livsmedelsverkets Kontrollwiki. Där finns också bra information om livsmedelshantering, lagar och regler och vad du kan tänka på vid olika typer av hantering.

Riskklassning av anläggningar och verksamheter – Livsmedelsverkets webbplats

Efterhandsdebitering

Under 2024 inför miljöförvaltningen efterhandsdebitering för alla livsmedelsanläggningar. Det innebär en annan typ av fakturering för dig där du blir fakturerad först efter vi har gjort kontrollen hos dig. Debitering sker utifrån den kontrolltid som vi lagt på kontrollbesöket, administration, registerhållning och annat förarbete.

E-tjänst för att fylla i uppgifter

Riskklassning av befintliga anläggningar

Uppdaterad:

Dela sidan: