Länk till startsidan

Snart kan du cykla på ett återvunnet fabriksgolv

En sliten industribyggnad i Västerbro fick rivas för att lämna plats till park och en väg. Men delar av byggnaden får ett nytt liv. Betongplattan har krossats och lagts som förstärkningslager i en gång- och cykelväg.

En cykelväg håller på att byggas och grus är utlagt på vägbanan.
Här ligger ett återvunnet fabriksgolv. När en sliten industribyggnad i Västerbro fick rivas för att lämna plats till park och en väg, återvanns betonggolvet som förstärkningslager i en gång- och cykelväg i närheten.

Ett förstärkningslager ligger under asfalten för att vägen ska bli stadig och jämn.

- Vanligtvis görs förstärkningslagren av bergkross, men det är en ändlig resurs och nu använder vi något som redan finns i närheten. Då blir det heller inga långa transporter, säger Robert Thylander, som är projektledare i Lunds kommun för ombyggnaden av Öresundsvägen.

Robert Thylander är projektledare i Lunds kommun för ombyggnaden av Öresundsvägen i Västerbro.

Synlig och osynlig industrihistoria

Västerbros industrihistoria ska inte glömmas bort när stadsdelen omvandlas. Vissa spår kommer att vara synliga. En del verksamheter blir kvar när bostäder, parker och trädkantade gator växer fram. Andra spår är osynliga - som betongkrossen. Betongen som tidigare bar maskiner och industriarbetare ska nu skapa ett tryggt underlag för cyklister.

Gång- och cykelvägen ska ligga längs Öresundsvägen. Den nya cykelvägen är 600 meter lång och till förstärkningslagret används 700 kubikmeter betongkross.

Tester och godkännande

Det är inte alltid enkelt att återvinna material. Betongen, som i det här fallet, måste testas, hållfastheten ska undersökas och miljöförvaltningen ska ge sitt godkännande. Betongen i Västerbro har blivit provad och godkänd innan den kunde användas. Återbruk och återvinning av material blir allt vanligare men ibland kan det kännas som att utvecklingen går lite långsamt.

- Vi är inte först med att återbruka betongkross i en gång- och cykelväg, men det är inte alltid det görs i byggprojekt. I dag är det inte billigare att återvinna material, men det ger en stor miljövinst. Under sensommaren blir vi klara och du kommer att kunna cykla på vägen, säger Robert Thylander.

Här kan du läsa mer om utvecklingen av Västerbro.

Uppdaterad:

Dela sidan: