Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Signaturskylt lever vidare i Västerbros nya bostäder

Stadsutveckling är en långsam process. Men ibland går det snabbt! Som när fastighetsägaren Huseriet/Rikshem river sina byggnader i fastigheten Virket på Öresundsvägen 14.

En byggnad rivs och i bakgrunden ser vi en grävmaskin och betongbitar.
Nu rivs de slitna kontorslokalerna i fastigheten Virket på Västerbro. Rivningsmaterial sorteras noggrant och det som går, återbrukas.

Rivningen tar cirka åtta veckor. Slitna kontors- och verksamhetslokaler ska ge plats för nya bostäder.

Ambitionen att återbruka materialet är en viktig del för Västerbro-områdets utveckling och Huseriet försöker använda så mycket det går av de befintliga byggnaderna. Men det är inte helt lätt att återbruka material från byggnader från 1960-1980-talet.

Slit och släng ska ersättas av återbruk

- De här byggnaderna är ofta inte byggda för återbruk, eller för att användas under långa tidsperioder. I många fall är byggnadsmaterialet från denna tidsepok inte möjligt att återbruka, eller så finns det ingen lämplig framtida användning. Men vi undersöker alltid vad vi kan återanvända och sorterar rivningsmaterialet noggrant. Den fina skylten som satt på det ena huset här, kommer till exempel att sitta i nedfarten till vårt nya parkeringsgarage. Vi tittar också på möjligheten att använda betong och sten som fyllnadsmaterial i kommande byggnation, återbruk som inte syns, men lika viktigt ändå. I Arlöv arbetar vi också med utvecklingen av Sockerbruket och här är det mycket enklare att återbruka. Det är gedigna material och tjocka väggar. Husen är byggda för att stå länge. I dag när vi bygger nytt, ska vi redan nu tänka på framtidens återbruk, säger Freddie Övegard, som är delägare och projektutvecklare på Huseriet.

När Huseriets bygglov för området vinner laga kraft ska de börja bygga.

Här kan du läsa mer om utvecklingen av stadsdelen Västerbro.

En blå skylt med vit text sitter på en tegelfasad.
Den fina skylten med texten Car safe ska få leva vidare i de nya bostäder som byggs på platsen.

Uppdaterad:

Dela sidan: