Länk till startsidan

Konsten att återbruka en kontorsbyggnad

Många Lundabor har minnen från CC House. Här har de jobbat, ätit i restaurangen eller gått på disco. Nu ska den stora vita byggnaden rivas, men delar av huset lever vidare. Allt från innerdörrar till betongstomme ska nämligen återbrukas.

En man i bygghjälm och reflexjacka står på en parkeringsplats framför en vit byggnad. En förgrunden syns grönt lövsly.
När CC House ska rivas för att skapa plats till ett nytt bostadsområde återbrukas allt från betong till vitvaror. Mycket har skänkts till Ukraina via Erikshjälpen.

Byggstaketet är redan på plats runt CC House. I buskaget används en grävmaskin inför att ledningar för el och vatten ska dras till byggarbetsplatsen. Vatten och värme har varit avstängt sedan hyresgästerna flyttat ut. Bland de sista som använde huset var bland andra Komvux och Skolfood. Men en användare har varit kvar in i det längsta.
- Röda korset har haft sin cykelskola här. Den stora parkeringsplatsen är perfekt när någon ska lära sig cykla. Cyklarna har de haft i ett skjul på tomten, berättar Marcus Vesterberg, projektchef på Ikano Bostad som är fastighetsägare och även ska bygga på tomten.

En man i bygghjälm står framför en vit byggnad.
Marcus Vesterberg är projektchef på Ikano Bostad som är fastighetsägare och även ska bygga på tomten.

Mobilitetshus ska ersätta parkeringsplats

Parkeringsplatsen är verkligen gigantisk. Den känns som ett spår från en tid då bilen fick ta en självklar plats i staden. Nu ser motorvärmarna ganska ödsliga ut och här och där sticker det upp höga grässtrån eller sly. I dag byggs de flesta parkeringsplatser under jord – eller i mobilitetshus, som också ska uppföras här på platsen.

Gräs har börjat växa vid stolpar för motorvärmare på en stor tom parkeringsplats.
Gräs har börjat växa mellan stolparna för motorvärmare på den stora parkeringsplatsen vid CC House.

Erikhjälpen har skickat till Ukraina

Även CC House är snart helt tomt. 10 500 BTA, som betyder en byggnads bruttototalarea, har under våren tömts på dörrar, dörrstängare, vitvaror, köksinredning och radiatorer.
- Vi har skänkt väldigt mycket till Erikshjälpen. De har ett kontaktnät som vi saknar. En del har skickats till Ukraina, annat har gått till annan välgörenhet. Det är fantastiskt att Erikshjälpen finns här, säger Marcus.

Även andra aktörer har fått ta del av rivningsmaterial. Nu demonterar Ikano Bostad ännu mer som ska återbrukas innan huset rivs. En del material behöver flyttas för att inte komma till skada. Till hösten 2023 planerar Ikano Bostad att de ska börja riva CC House. Den stora utmaningen kommer att bli att återbruka betongelementen.
- Vi fokuserar på att återanvända en stor mängd material som möjligt. Det är viktigt att göra allt i rätt ordning. Om vi lyckas med den fysiska demonteringen av betongelementen kommer vi att återbruka i stor skala, säger Marcus.

Från periferi till centrumnära

När sedan huset väl börjar rivas, kommer allting att hända snabbt. Till slut finns det bara en platt yta bredvid den stora parkeringsplatsen. Detaljplanen är antagen och här ska det bli en blandad stadsdel med olika bostadsformer, lokaler i bottenvåningen, en förskola och gator och grönytor som bryter upp området. Mobilitetshuset ska bli ett modernt parkeringshus med service och parkering för både bilar och cyklar. Ovanpå mobilitetshuset kan Lunds första takradhus se dagens ljus. Ungefär 13 stadsradhus planerar Ikano Bostad att de ska bygga och detaljplanen gör det möjligt för varje hus att få en egen uteplats.
- Vi är så glada att detaljplanen är godkänd. Vad som tidigare inte sågs som ett centralt läge, ligger helt plötsligt nära centrum. Det jag älskar med mitt jobb är att få vara med i den här förändringen, även om det bara är på en liten hörna. Tillsammans skapar vi något bestående.

Här kan du läsa mer om stadsdelen Västerbro.

Uppdaterad:

Dela sidan: