Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut november 2023

På barn- och skolnämndens möte informerades nämndens politiker kring förslagen om förändringar för några av grundskolorna.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Förslag om avveckling av Mårtenskolan

Barn- och skolförvaltningen har ett förslag att avveckla Mårtenskolan från och med år 2026. Skolans nuvarande byggnad kan inte användas efter 2026, förslaget är därför:

Att från 2026 går Mårtenskolans elever till Tunaskolan. För att förbereda övergången tar Mårtenskolan inte in nya elever inför nästa skolår.

Vid barn-och skolnämndens möte fick politikerna information om föreslaget. Förvaltningen har lyssnat på lärare och föräldrar och gjort en analys av hur förändringen påverkar barnen. Det slutliga beslutet kommer att tas den 21 december 2023.

Förslag om avveckling av Apelskolan

Barn- och skolförvaltningen föreslår att avveckla Apelskolan från och med år 2026. Förslaget är att eleverna övergår till Vårfruskolan. För att förbereda övergången tar Apelskolan inte in nya elever inför nästa skolår.

Vid barn-och skolnämndens möte fick politikerna information om föreslaget. Barn- och skolförvaltningen har engagerat lärare och föräldrar i samtal och en barnkonsekvensanalys har gjorts för att fånga barnens synpunkter.

Det slutliga beslutet kommer att tas den 21 december 2023.

Förslag om avveckling av Oskarskolan

Barn- och skolförvaltningen har ett förslag att Oskarskolan avvecklas från och med 2026/2027 då skolan mister halva sina lokaler. Förslaget är att eleverna går till Lerbäckskolan. För att förbereda övergången tar Oskarskolan inte in nya elever inför nästa skolår.

Det slutliga beslutet kommer att tas den 21 december 2023.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: