Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut november 2023

Krisledningsplanen för 2023-2026 är ett av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 15 november. Här kan du läsa en sammanfattning av detta ärende.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Ny krisledningsplan beslutades

Enligt lagen om extraordinära händelser ska alla kommuner ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Det innebär att kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser. I Lunds kommun kallas denna plan krisledningsplan, och tas fram dels på förvaltningsnivå, dels på kommunövergripande nivå.

Krisberedskapsplanerarna på förvaltningen har arbetat fram en ny krisledningsplan som sedan gåtts igenom och beslutats av förvaltningens ledningsgrupp. Planen omfattar även överförmyndarverksamheten. Nämnden beslutade att anta krisledningsplanen.

Kommande möten och ledamöter i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: