Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut november 2023

Kommunalt ansvar för Genarps genomfartsvägar och ett Lundaförslag om ny hundrastplats i Borgarparken. Detta är några av de beslut som tekniska nämnden behandlade den 15 november.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Kommunen vill ta över ansvaret för genomfartsvägarna i Genarp

Tekniska förvaltningen ska förhandla med Trafikverket med målet att ta över ansvaret för genomfartsvägarna i Genarp. Kommunen vill få större möjlighet att påverka trafikmiljön för oskyddade trafikanter genom byn.

Tekniska förvaltningen och Trafikverket har diskuterat frågan under det senaste året men nu inleds alltså förhandlingar.

Om kommunen tar över ansvaret beräknas det ge initialt högre årliga driftskostnader för tekniska förvaltningen om 350 000 kronor.

Lundaförslag om ny hundrastgård ryms inte i budgeten

Gör en ny hundrastgård där det tidigare var en fårhage i Borgarparken på Norra Fäladen. Det önskemålet lämnades som ett Lundaförslag. Nämnden avslår dock förslaget, av ekonomiska motiv.

Efter att hagen slutade att användas för får har den fungerat som inofficiell hundrastgård. Staketet revs till slut då det var i dåligt skick. En ny hundrastplats kostar runt 300 000 kronor att anlägga och det tillkommer kostnader för drift och underhåll. Detta har tekniska nämndens nuvarande budget inte utrymme för och därför avslås Lundaförslaget.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: