Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicenämnden - aktuella beslut 18 oktober 2023

Två nya ersättare fanns på plats när servicenämnden höll sitt nionde sammanträde för året. Denna gång hade nämnden inga viktigare beslutsärenden på agendan.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Nya ersättare

Nämnden hälsade Björn Liljedahl och Carl-William Andersson välkomna som ersättare. Båda representerar liberalerna och valdes in av kommunfullmäktige den 28 september i samband med att Tobias Källerfelt Korall och Erik Tegler lämnade sina uppdrag.

Informationsärenden

Nämnden fick omfattande information från förvaltningen, däribland:

  • Att Lundafastigheters byggprojektledare Sara Liljenberg är en av vinnarna av Lunds kommuns medarbetarpris 2023.
  • Om det kommunövergripande projektet att skapa en effektivare och mer funktionell tjänstepersonsorganisation.
  • Om det lyckade projektet med en tredje serveringslinje på Svaleboskolan i Veberöd, som genomförs under hösten. Redan nu ser personalen att fler elever äter i matsalen, ett minskat matsvinn och ett minskat behov av specialkost.
  • Om hur arbetet med planerat underhåll ser ut inom Lundafastigheter.
  • Lägesrapport om projektet att bygga Lunds nya ridanläggning.
  • Om resultatet av den senaste medarbetarundersökningen, den så kallade Pulsen.

Sammanträdestider 2024

Nämnden fastställde följande sammanträdestider för 2024: 17 januari, 14 februari, 13 mars, 17 april, 15 maj, 5 juni, 21 augusti, 18 september, 23 oktober, 13 november och 4 december.

Vill du veta mer om servicenämnden?

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden.

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: