Länk till startsidan

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i september 2023

Ett lundaförslag om gratis mensskydd i skolorna i Lunds kommun, ny hantering av specialkost och upphandling av utbildningar inom kommunal vuxenutbildning är några av ärendena utbildningsnämnden beslutade om den 27 september.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Lundaförslag om gratis mensskydd i skolorna för att öka tryggheten

Ett lundaförslag föreslår att elever på kommunens gymnasieskolor ska ha tillgång till gratis mensskydd. Syftet är att göra skolan tryggare och enklare för de elever som har mens.

Utbildningsnämnden välkomnar förslaget och lyfter samtidigt fram att utbildningsförvaltningen redan idag erbjuder ett varierat utbud av gratis mensskydd på samtliga gymnasieskolor och International School of Lund Katedralskolan (grundskola).

Klartecken för ny hantering av specialkost

Utbildningsförvaltningen har, tillsammans med serviceförvaltningen och barn- och skolförvaltningen, tagit fram förslag till nya rutiner för specialkost och anpassade måltider.

Målsättningen har bland annat varit att skapa enhetliga rutiner, så att bedömningen blir lika oavsett vilken skola eleven går på, samt att erbjuda en smidigare hantering av ansökan och intyg genom en ny e-tjänst. Rutinen gäller alla kommunala grundskolor och gymnasieskolor men inte för barn i förskolan.

Förhoppningen är att de nya rutinerna ska börja gälla från höstterminen 2024. För att detta ska bli möjligt behöver överenskommelser tecknas mellan serviceförvaltningen och de två beställande förvaltningarna.

Utbildningsnämnden gav sitt klartecken till förslaget. Nu påbörjas arbetet med att införa de nya förbättrade rutinerna.

Upphandling av utbildningar inom kommunal vuxenutbildning

Arbetet för att upphandla externa utbildningsanordnare för kompletterande utbildningar inom kommunal vuxenutbildning kommer att starta under hösten. Nuvarande avtal gäller ytterligare ett och ett halvt till två år.

Kommunal vuxenutbildning får bara bedrivas med kommunen som huvudman. Kommuner kompletterar sitt utbud genom att handla upp utbildningar av extern utbildningsanordnare. Kommunen är alltså huvudman även om eleven läser vid en extern utbildningsanordnare.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: