Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut september 2023

Arbetet med att stoppa kränkande behandlingar i skolorna, viljeinriktning för den strategiska lokalförsörjningen och ett lundaförslag om gratis mensskydd på alla skolor i Lund är några av ärendena som behandlades på barn- och skolnämnden den 19 september.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Arbetet med att stoppa kränkande behandling i lundaskolor

Varje år undersöker barn- och skolnämnden i Lund hur skolorna arbetar för att stoppa kränkande behandling. De kollar på hur många klagomål som har kommit in. I år har det kommit in fler klagomål än förra året. Några av dessa handlar om problem mellan lärare och elever.

För att hjälpa till har det skapats en kurs om kränkande behandling. Alla som jobbar i skolor och förskolor måste gå den kursen. Förvaltningen har också regelbundna samtal med rektorer och andra chefer för att se hur de kan göra skolan tryggare.

Varje skola måste varje år planera hur de ska arbeta mot kränkande behandling. Det är viktigt för att alla elever ska känna sig trygga. Just nu fokuserats det på situationer där det är svårt att avgöra om någon har blivit utsatt för kränkande behandling eller inte. Förvaltningen har frågat medarbetare på skolorna om deras åsikter i dessa frågor. Det är viktigt för att skydda alla elevers rättigheter.

Viljeinriktning för den strategiska lokalförsörjningen

Lunds barn- och skolnämnd har satt upp klara regler för hur och var man ska bygga eller göra om byggnader för förskolor och skolor. Dessa regler är viktiga verktyg när det kommer till att planera för framtiden.

I år har reglerna uppdaterats för att vara ännu tydligare. Man har bytt ut vissa termer, som att "särskola" nu kallas för "anpassad grundskola", för att göra det enklare för alla att förstå.

Dessa uppdaterade regler hjälper inte bara nämnden att fatta rätt beslut om var och hur man ska bygga. De påverkar också andra delar av kommunens arbete och gör det lättare att planera för en bra skolmiljö för alla.

Lundaförslag: Gratis mensskydd på alla skolor i Lund för att öka tryggheten

Ett lundaförslag föreslår att alla elever på mellanstadieskolor, högstadieskolor och gymnasier ska ha tillgång till gratis mensskydd. Syftet är att göra skolan tryggare och enklare för de elever som har mens.

Barn- och skolförvaltningen har redan tagit steg för att förbättra situationen. Det finns gratis mensskydd redan på grundskolorna i Lund. Nu tas nästa steg. Från och med höstterminen 2023 kommer det att finnas särskilda skåp med mensskydd på alla grundskolor i kommunen. Skåpen kommer att placeras så att det är lätt att komma åt dem.

Genom dessa förbättringar hoppas barn- och skolförvaltningen göra det enklare för eleverna att ta hand om sin mens och därmed göra skolan tryggare för alla.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: