Länk till startsidan

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i september 2023

Undervisning i svenska eller svenska som andraspråk inom komvux för ukrainare var ett av ärendena utbildningsnämnden beslutade om den 14 september.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Utbildningsmöjlighet i svenska och svenska som andraspråk inom komvux för ukrainare

Utbildningsnämnden har beslutat att erbjuda kurser i svenska och svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom komvux för ukrainare som omfattas av massflyktsdirektivet.

Beslutet kommer efter att regeringen gjort en ändring i förordningen om vuxenutbildning. Ändringen trädde i kraft den 30 augusti 2023.

För att delta i kurserna måste personerna uppfylla villkoren för utbildningarna.

Sedan den 1 juni 2023 kan kommuner erbjuda personer som har flytt från Ukraina kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI). Lunds kommun gör detta. SFI är första steget i språkutbildningen för vuxna med ett annat modersmål än svenska. Nästa steg är normalt att studera svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom komvux för att sedan fortsätta på gymnasial nivå. Något som nu blir möjligt i Lund genom utbildningsnämndens beslut.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: