Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut september 2023

Utredning av fritt skolval, överenskommelse om hantering av specialkost och anpassade måltider är några av ärendena som behandlades på barn- och skolnämnden den 6 september.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Utredning visar: Elevers valmöjligheter små om fritt skolval i årskurs sju införs

En utredning från barn- och skolförvaltningen har granskat möjligheten att låta elever i årskurs 7 välja sin skola själva.

Utredningen visar att om eleverna i årskurs 7 ska få välja sin skola skulle det kräva att skolenheterna omstruktureras. Om detta inte sker kan valet bli mindre verkligt och därmed resultera i lågt deltagande, vilket inte skulle motsvara de ökade kostnaderna som valet skulle medföra.

Det är viktigt att säga att elever och deras föräldrar redan idag kan ansöka om att byta skola när som helst under skoltiden. Om eleverna skulle få välja skola i årskurs sju så skulle det ändå vara viktigt att följa de lagstadgade principer om att gå till närmaste skola.

Förbättringar i hanteringen av särskild kost och måltider för elever i Lunds Kommun

Lunds kommun tar steg för att stödja elever med olika matbehov, allergier och hälsoutmaningar. Genom förändringar i hanteringen av särskild kost och anpassade måltider i grundskolor och gymnasier vill Lunds kommun göra processen tydligare och mer informativ för elever och deras föräldrar. Planen är att dessa ändringar börjar gälla från augusti 2024.

Dessa förbättringar är ett steg mot att ge elever med speciella kostbehov bättre stöd. Genom klara regler och öppenhet skapas en bra grund för att hantera specialkost och anpassade måltider på ett smidigt och inkluderande sätt. Under första halvåret 2025 ska barn- och skolnämnden få en uppföljning i hur arbetat har gått.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: