Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut augusti 2023

Hundarna i Dalby får stockar och stenar att klättra på och det ska bli enklare för besökare att parkera på Linero. I höst får boende i Revinge by tycka till om nya hastighetsgränser och alla boende i kommunen kan lämna synpunkter på förslaget om nya riktlinjer för parkering på gator och torg. Nämnden skickar också iväg en ansökan till Trafikverket om statlig medfinansiering inom ett antal olika områden för 2024.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Lundaförslag om parkering på Linero

Det ska bli enklare för besökare att hitta parkering på Linero på vardagar. Nämnden tog beslut om att införa fri parkering under två timmar på vardagar mellan kl 8 och 18 på två sträckor om vardera 20 meter, längs Linerovägens västra sida, väster om Melins väg. Sträckorna ingår i ett område där det sedan tidigare endast är tillåtet att parkera fem minuter på vardagar mellan 8 och 18. På helgerna gäller fri parkering i hela området. När det gäller hantverkare och rörelsehindrade, som också nämns i Lundaförslaget, görs inga ändringar. Hantverkare kan ansöka om tillstånd för nyttoparkering och den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan alltid parkera som längst tre timmar även om det råder parkeringsförbud eller kortare tid för tillåten parkering.

Lundaförslag: roligare hundrastgård för hundarna i Dalby

Hundar som besöker hundrastgården på Hagalund i Dalby ska få klättra på naturliga stockar och stenar. Lundaförslagets önskemål om fler agilityhinder i hundrastgården hänvisas till kommunens medborgarbudget där man kan lämna in önskemål om satsningar i de östra tätorterna. Ett förslag om agilityhinder har också lämnats in. Förslagen för medborgarbudget ska i första hand godkännas av kommunstyrelsen och läggs sedan ut för omröstning. De förslag som ryms inom budget och får flest röster per tätort vinner.
https://lund.se/kommun-och-politik/sa-kan-du-paverka/medborgarbudget

Dialog om nya hastighetsgränser i Revinge by

Hastigheten spelar stor roll när fotgängare eller cyklister råkar ut för trafikolyckor med bilar och andra motorfordon. Risken att dödas eller skadas svårt ökar markant om fordonen kör fortare än 30 km/h. Idag gäller 50 km/h på de flesta kommunala gator i Revinge by. Hastighetsgränserna 30, 40 och 60 har införts på kommunala gator i alla orter inom kommunen och nu har turen kommit till Revinge by. Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag som innebär att det blir 30 km/h på bostadsgator och 40 km/h på så kallade uppsamlingsgator. Under hösten får de boende i Revinge by möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på förslaget.

Nya riktlinjer för parkering ut på remiss

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag på nya riktlinjer för parkering på gator och torg. Förslaget skickas ut på remiss för att så småningom ersätta de tidigare riktlinjerna från 2013. Förslaget skickas ut till olika intressenter medan allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter via lund.se från den 15 september till den 15 december. Riktlinjerna ska bidra till att staden och tätorterna är tillgänglig för alla, oavsett om man går, cyklar, kör bil eller åker kollektivt. Målsättningen är att hitta en god balans mellan utbud och efterfrågan, med hänsyn till bland annat trygghet, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Riktlinjerna ska också stödja en hållbar stadsutveckling och bidra till att Lunds kommun uppnår sitt mål om klimatneutralitet 2030. Förslaget har tagits fram i samarbete mellan flera kommunala förvaltningar, LKP AB, Citysamverkan och representanter för näringslivet.

Ansökan om statliga medel för trafikåtgärder 2024

Kommunerna kan ansöka om statlig medfinansiering från Trafikverket för åtgärder som gör det enklare eller bättre att åka kollektivtrafik eller att cykla. Det kan också handla om åtgärder som ökar trafiksäkerheten eller skapar bättre trafikmiljö. Medfinansiering innebär att kommunen och Trafikverket delar på kostnaden enligt villkor som man kommer överens om. Tekniska nämnden godkände förvaltningens förslag på prioriterade åtgärder inom respektive område för 2024. Listorna skickas nu till Region Skåne och Trafikverket.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: