Länk till startsidan

Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut augusti 2023

Delegationsordningen är ett av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 23 augusti. Här kan du läsa en sammanfattning av detta ärende.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

En ny delegationsordning för beslut

Nämnden beslutade att anta en ny delegationsordning.

Kommunala nämnder ansvarar för att fatta ett stort antal beslut. För att underlägga beslutsfattandet kan nämnden ge anställda eller utskott möjlighet att besluta på nämndens vägnar i vissa typer av ärenden.

Eftersom nämndens tidigare delegationsordning hade många år på nacken var det dags att uppdatera den utifrån rådande riktlinjer och förutsättningar. Den uppdaterade delegationsordningen är en viktig förutsättning som gör det möjligt för nämnden att fokusera på sitt övergripande uppdrag, samtidigt som det ger goda förutsättningar för ett effektivt arbete inom förvaltningen.


Kommande möten och ledamöter i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: