Länk till startsidan

Kommunfullmäktige – aktuella beslut juni 2023

Plan mot våld i nära relationer samt delårsrapport för årets fyra första månader. Det är två av ärendena kommunfullmäktige beslutade om den 13 juni.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Ny plan ska bekämpa våld i nära relationer

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är en angelägen och prioriterad fråga både nationellt och lokalt. I arbetet med att utforma en plan för arbetet har Lunds kommun tagit avstamp i bland annat regeringens jämställdhetsmål och den nationella strategin för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Resultatet av arbetet – Plan för att förebygga och bekämpa våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Lunds kommun 2023–2027 – har nu antagits av kommunfullmäktige.

Planen ersätter Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021–2023 samt Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022. 

Delårsrapport varslar om tuffare tider

En delårsrapport för årets fyra första månader har godkänts av kommunfullmäktige. Enligt rapporten går arbetet framåt med att förverkliga de fyra övergripande målen för Lunds kommun som beslutats av kommunfullmäktige:

  • Sverigeledande inom tillitsbaserad styrning och ledning
  • Sveriges tryggaste kommun
  • Fler lundabor i arbete
  • Klimatneutralitet 2030

När det gäller kommunens ekonomi har läget försämrats under perioden. Hög inflation, stigande räntekostnader och kostnadsökningar för pensioner bidrar till historiskt låga resultat, trots att skatteunderlaget fortsatt att utvecklas positivt. Resultatet för hela 2023 beräknas bli -119 miljoner kronor, vilket är 95 miljoner kronor sämre än årets budget. Kommunens investeringsutgifter bedöms uppgå till 1 060 miljoner kronor, vilket är 130 miljoner kronor lägre än årets investeringsbudget. Överskottet förklaras främst av att flera investeringar i lokaler har skjutits fram i tid.

Sammantaget bedöms det dock vara för tidigt att göra en total utvärdering av god ekonomisk hushållning, eftersom det så här tidigt på året saknas resultatunderlag för den absoluta majoriteten av de uppdrag och aktiviteter som är knutna till de av kommunfullmäktige beslutade målen.

Delårsrapport visar på sämre resultat i budget än förväntat

Vill du se mötet i efterhand?

Webbsändningarna från kommunfullmäktiges möten ligger kvar även efteråt. Några dagar efter mötet finns även en version med undertexter.

Här är webbsändningen

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång den 31 augusti 2023.

Uppdaterad:

Dela sidan: