Länk till startsidan

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i april 2023

Undervisning i svenska för invandrare (sfi) för ukrainare och vuxenutbildningens kvalitetsanalys var två av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 26 april.

Sfi för flyktingar från Ukraina

Utbildningsnämnden gav utbildningsförvaltningen i uppdrag att så snart som möjligt under våren 2023 erbjuda sfi för människor från Ukraina i Lunds kommun som omfattas av massflyktsdirektivet.

Regeringen föreslår 100 miljoner kronor i statsbidrag för kommunal vuxenutbildning i sfi för personer med skydd av det så kallade massflyktsdirektivet. Inför att pengarna betalas ut till kommunerna kommer regeringen att ändra i förordningen om vuxenutbildning. 100 miljoner kronorna kommer att fördelas i form av ett statsbidrag och administreras av Skolverket. Utbildningsförvaltningen har redan påbörjat förberedelserna.

Massflyktsdirektivet gäller personer som rest in i Sverige 30 oktober 2021 eller senare och har stannat kvar i Sverige.

Kvalitetsanalys för vuxenutbildningen 2022

När resultaten för 2022 summeras syns en generell förbättring av elevernas resultat på flera fronter. Elever som läser på grundläggande nivå når bättre resultat än tidigare vilket tyder på att utvecklingsinsatser inom komvux ger effekt. Även resultaten för gymnasiala kurser pekar uppåt. För utbildningar i sfi syns dels att färre elever avbryter utbildningen, dels att elever på sfi 1 behöver mer tid för att nå godkänt. Komvux arbetar med flera olika insatser, bland annat inom lärcentrum, för att möta elevernas behov och ge dem goda förutsättningar att lyckas.

Vuxenutbildningens kvalitetsanalys godkändes av utbildningsnämnden på nämndsammanträdet. Kvalitetsanalys för 2022 ger en beskrivning av verksamheten, det systematiska kvalitetsarbete som har bedrivits under året samt resultat och utvecklingsområden. Kvalitetsanalysen omfattar vuxenutbildning både i egen regi och utförd av upphandlade externa utbildningsanordnare.


Här finns fler handlingar från utbildningsnämndens möte

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden


Uppdaterad:

Dela sidan: