Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i mars 2023

Utbildningsnämnden fastställde utbud av program och inriktningar på nationella program i gymnasie- och gymnasiesärskolan i Lund läsåret 2023/24. Det är ett av ärendena som togs upp i utbildningsnämnden 29 mars.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Gymnasieplatser läsåret 2023/24

Utbildningsnämnden fastställde utbud av program och inriktningar i årskurs 1 på nationella program i gymnasie- och gymnasiesärskolan i Lund läsåret 2023/24. Totalt har Lunds kommunala gymnasieskolor 2864 förstahandssökande varav 2531 är behöriga till nationellt program. Av de sökande till kommunal skola är 1119 från Lund (39 %).

Den 15 februari var sista ansökningsdag till gymnasieskolan inför höstterminen 2023. Utifrån den sökandes förstahandsval planeras platser till respektive program och skola. Antalet platser ska så långt det är möjligt anpassas efter ungdomarnas önskemål och från och med 1 juli 2023 även efter arbetsmarknadens behov.

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet, i egen regi eller genom samverkansavtal med annan kommun. Ungdomarna ska erbjudas ett allsidigt urval av nationella program och inriktningar, programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: