Spyken, en pigg 176-åring!

Spyken har en lång och spännande historia som vi vill lyfta fram för allmänheten. Är du också nyfiken på att veta mer om denna av så många högt älskade 176-åring?

Spykens historia

Vår ambition är att på sikt tillgänglig göra en större del av det rikliga material som finns sparat ur Spykens historia. Det kommer ta lite tid, men så småningom kommer du kunna ta del av fler berättelser och ögonblicksbilder från vardagagar och fest. Både på skolan och de studenthem som en gång hörde till Spykens värld.

Spyken blir till

Fröet till Spyken såddes på en fest hösten 1847. Några nyblivna magistrar talade om sin framtid och en av dem sa att om han skulle ha stannat kvar i Lund, hade han öppnat en privatskola där. Idén blev verklighet när Realskolan i Lund startade sin första termin den första februari 1848! Skolan hade då bara 15 elever, jämfört med dagens drygt 1225 elever.

Skolan har sedan dess legat på flera olika adresser och bytt namn flera gånger. Vi har hunnit heta både Lunds Privata Elementarskola och Strömbergskolan. Men till sist landade vi i våra nuvarande anrika lokaler och bytte officiellt namn till Spyken.

Filmen om Spykens historia

När Spyken fyllde 140 år producerade skolans elever och lärare en film om Spykens historia mellan åren 1848 och 1988. Den ger en översikt av hur skolan kom till, fick sin plats och sitt namn.

Du kan även ta del av ögonblicksbilder bilder ur Spykens historia via stadsarkivets digitala bildbank.

 

Spyken firar 100-års jubileum år 1948

Nytt konstverk i födelsedagspresent!

Under 2023 har vi firat Spykens 175 års dag på många olika sätt och ett av dem är att ta fram en konstnärlig utsmyckning av den utvändiga hissen som hör till vår äldsta byggnad.  Arbetet påbörjades under hösten 2023 och den konstnärliga utsmyckningen ska spegla den berömda Spykenandan och Spykens stolta historia. Vi hoppas inviga det till hösten 2024.

Spykist? Javisst!

Sedan nittonhundratalets början kallas de som går eller har gått på Spyken för spykister.

Elever som har gått här talar om att det finns en särskild Spykenanda. En elev uttryckte det så här: ”Det låter säkert klyschigt men respekten mellan människor och accepterandet av varandras olikheter bara finns här, som om det satt i väggarna”.

Men det är förstås alla vi, elever och personal, som tillsammans står för Spykenandan! Det sitter alltså inte främst i väggarna utan det handlar om hur vi bemöter varandra. Vi gör Spyken tillsammans, varje dag!

Svartvitt fotografi med ett trettiotal herrar i hatt som står framför en stenbyggnad.
Spyken, cirka 1900. Helmer Christenssons foto- och vykortssamling via Stadsarkivet.

Uppdaterad:

Dela sidan: