Länk till startsidan

Suzukiundervisning

Suzukimetoden bygger på lyssnande, gehörsspel och att barn och förälder arbetar tillsammans med materialet hemma.

Du kan lära dig instrument genom suzukimetoden från fem års ålder.

Deltagaren och förälder lär sig tillsammans, och föräldern deltar aktivt i undervisningen. Undervisningen startar från 5-7 års ålder och omfattar både enskild lektion en gång i veckan och regelbundna lektioner i storgrupp.

Suzukiundervisningen kan påbörjas från 5 års ålder. För piano ska undervisningen påbörjas senast det året barnet fyller sex år, och för cello, fiol, altfiol eller kontrabas ska undervisningen påbörjas senast det året barnet fyller 7 år. Sedan kan man sedan fortsätta spela ändå tills man är 19 år.

Undervisning med suzukimetoden

Instrumentalundervisning enligt Suzuki-metodik har bedrivits på Kulturskolan i Lund sedan 1985. Du kan lära dig följande instrument med suzukimetoden hos oss:

Detta är suzukimetoden

Suzukimetoden bygger på lyssnande, gehörsspel och att barn och förälder arbetar tillsammans med materialet hemma. Barnen lär sig alla stycken utantill och lär sig läsa noter först när spelförmågan är väl etablerad.

Den japanske violinisten Shinichi Suzuki är grundare av denna pedagogik. Han kallade den själv för ”modersmålsmetoden” och menade att på samma sätt som ett litet barn lär sig sitt modersmål kan det också lära sig musik genom att lyssna och härma. Den hörda musiken är grunden.

Förutom den individuella lektionen som barnet har en gång i veckan tillsammans med föräldern träffas barnen regelbundet för grupplektioner och konserter. Det är inte ett krav och det är inte med sikte på att bli professionell musiker - viktigast är att ha glädje av musiken.

Du kan läsa mer om Suzukimetoden hos Svenska Suzukiförbundet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?