Länk till startsidan

$currentPage

Dansa för livet – i år ska vi dansa från norr till söder

Idag tar i genomsnitt tre unga personer sitt liv varje vecka. Dansa för livet är ett viktigt projekt för att förebygga den psykiska ohälsan bland unga och minska antalet självmord. Alla skolor kan dansa med oss och dansen kan genomföras i grundskolan, på gymnasiet och på vuxenutbildningen. Hjälp oss att sprida detta viktiga budskap – anmäl er skola till årets Dansa för livet den 8 september 2023.

Bakgrund till projektet Dansa för livet

Varannan 15-åring lider idag av psykiska besvär och i åldersgruppen 16–29 år så ser det ännu värre ut. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga personer mellan 15–24 år och självmordstalen ökar i genomsnitt med cirka 1 procent per år i åldersgruppen. Enligt WHO (2021) har cirka hälften av all psykisk sjukdom under livet redan debuterat vid 15 års-ålder. Tidig upptäckt och tidiga insatser är viktig. UNICEFs rapport (2021) visar att vuxna behöver ta övergripande ansvar för att lyssna och samtala med barn och unga om deras självupplevda erfarenheter. Skolans roll är central för många av skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa och för att bryta stigmat kring psykisk ohälsa.

God psykisk hälsa gör det lättare att klara läromålen

I sin rapport Hälsa för lärande – lärande för hälsa (2019) har Skolverket slagit fast att hälsa är en förutsättning för lärande. Därför har Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderat att alla unga ska ges skolundervisning kring psykisk hälsa. Åtta av tio svenskar är för förslaget, visar en opinionsundersökning från Novus. Folkhälsomyndigheten har i en forskningsöversikt från 2020 visat att barns psykiska besvär minskar när de får lära sig om psykisk hälsa i skolan.

Fotografi på dansande kvinna taget i grodperspektiv.

Varför dans?

"Förutom att du blir smartare påverkar dansen också ditt psykiska välbefinnande. Symtom som huvudvärk, magont, smärta, ängslighet och nedstämdhet minskar för de som dansar. "Anna Duberg, 2019.

Läs hela artikeln om dansens magiska kraft

Vi vill gärna delta i Dansa för livet den 8 september, hur gör vi?

Ni anmäler er genom att fylla i formuläret. Därefter får ni ett svarsmejl med allt material som behövs för att kunna delta i årets Dansa för livet.
Massor av ungdomar dansar på en skolgård.

Vill ni lära er dansen ihop med oss på Polhemskolan?

Eftermiddagen den 14:e augusti har vi möjlighet att bjuda in 30 lärare/personal att lära sig dansen ihop med oss lärare på Polhemskolan. Ett perfekt tillfälle för erfarenhetsutbyte och att lära sig av varandra. Annette och Anna kommer vara på plats och lära oss dansen. Vi har begränsat antal platser så därav principen först till kvarn. Ni får anmäla max två personer per skola.

Ni anmäler er genom att skicka ett mejl till dansaforlivet@lund.se. Skriv ”14:e augusti” i ämnesraden.

Vilka samarbetar vi med i projektet Dansa för livet?

Fanzingo sponsrar filmandet av dansen och är en viktig samarbetspartner. Fanzingo drivs av en stiftelse som är icke vinstdrivande.

Fanzingo

Tim Bergling Foundation stöttar med rättigheter till musik och media.

Tim Bergling Foundation

Koreografin står Annette Losell och Anna Nordbeck från dansstudion Attittude69 för.

Dansstudion Attitude69

Anna Duberg, Medicine Doktor i Hälsovetenskap, är grundare av Dans för Hälsa, forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa. Annas expertis kring dansens stärkande effekt har varit mycket betydelsefull för Dansa för livet.

Dansförhälsa.se

På Psykiskhalsapaschemat.nu samlas material kring hur skolor kan arbeta med psykisk hälsa. Dansa för livet finns med som exempel på hur man kan starta upp samtal kring dessa frågor i undervisningen.

Ta del av kampanjen och rapporten på psykiskhalsapaschemat.nu/skola/

Lärare och elever berättar

Erik Allard, lärare på Polhemskolan, berättar om hur idén med dansen kom till och vad som händer i oss när vi dansar. Flera av eleverna berättar också vad projektet betyder för dem.

Har du frågor om vårt projekt?

Du får gärna skicka ett mejl till oss.

E-post: dansaforlivet@lund.se

Illustration av en EKG-linje med en dansare

Uppdaterad:

Dela sidan:

Aktuellt

Förskola och skola

Behöver du stöd? Olika händelser och situationer i livet kan leda till att du som barn eller ungdom behöver stöd eller vill prata med någon. Inom Lunds kommun finns många olika möjligheter till hjälp och stöd.

Utbildning och förskola

Polhemskolan har ett ovanligt stort utbud av kurser och profiler. På Polhem kan du vara den du är och satsa på det du vill. Trots att det är en av landets största gymnasieskolor blir du blir du aldrig bara en i mängden.

Förskola och skola

I Sveriges kommuner och regioners ”Öppna jämförelser” jämförs de olika kommunerna. Andelen elever i Lunds kommunala gymnasieskolor som når examen inom tre år har successivt ökat.