Länk till startsidan

Behandling av personuppgifter inom verksamheten på Habo gård

Här hittar du information om Habo gårds behandling av personuppgifter.

Habostyrelsens uppdrag är att på Habo gård planera, utveckla och tillhandahålla lokaler och anläggningar för kommunens egna verksamheter men även för lundabaserade organisationer som har verksamhet för seniorer och personer med funktionsnedsättning. Uppdraget innefattar också att driva och utveckla verksamhet med målsättningen att skapa förutsättningar för god livskvalitet för i första hand äldre medborgare och medborgare med olika slags funktionsnedsättningar.

Personuppgiftsansvarig är Habostyrelsen.

Kontaktuppgifter och mer information om Habo gård

Aktiviteter och arrangemang för seniorer och personer med funktionsnedsättning

Verksamheten på Habo gård erbjuder en rad olika aktiviteter för seniorer, såväl som LSS-verksamheter och föreningar för personer med funktionsnedsättning. Arrangemangen är finansierade av Habostiftelsen vars ändamål är att på Habo gård tillhandahålla lokaler och anläggningar och att främja rekreation och friluftsliv för personer med funktionsnedsättning.

Syfte med personuppgiftsbehandlingarna

Samtliga aktiviteter som arrangeras kräver föranmälan. För att kunna ta emot och hantera anmälan är det nödvändigt att behandla vissa personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är avtal.

Personuppgifterna samlas in från dig. Insamlingen sker i samband med att du anmäler dig eller din förening till ett arrangemang som kräver föranmälan.

När du registrerar dig som deltagare på ett arrangemang som kräver föranmälan samlar vi in uppgifter såsom för- och efternamn, telefonnummer, i vissa fall adressuppgifter, behov av specialkost samt uppgift om du har hjälpmedel i form av rullstol eller permobil.

Namn och telefonnummer måste uppges för att få en plats på arrangemanget. Specialkost behöver anges för att vi ska kunna säkerställa att du som anmäler dig får säker kost. Uppgift om behov av hjälpmedel anges dels för att vi ska kunna anpassa bordsplacering på ett bra sätt, dels för att vi ska kunna säkerställa att vi följer riktlinjer gällande brandskydd.

Anmälningar, deltagarlistor samt uppgift om specialkost gallras när aktiviteten är genomförd.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Det förekommer att bidragsgivande stiftelse kräver att deltagarlistor med namn och adress överlämnas för att stiftelsen ska kunna kontrollera att bidraget endas nyttjas för stiftelsens ändamål. I sådana fall lämnas personuppgifterna vidare till stiftelsen.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Konferens på Habo gård

På Habo gård erbjuds möjlighet till dagkonferenser i lugn och lantlig miljö.

Syfte med personuppgiftsbehandlingarna

För att kunna administrera bokningar av konferens och lokal på Habo gård, planera och förbereda måltider och för att säkerställa att de personer som är i behov av specialkost får rätt kost är det nödvändigt att behandla personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är det avtal som tecknas mellan parterna för genomförande av konferensen.

Personuppgifterna samlas in från dig. Insamlingen sker i samband med att du kontaktar oss för att boka konferens på Habo gård.

När du kontaktar oss för att boka konferens på Habo gård samlar vi in uppgifter såsom för- och efternamn och kontaktuppgifter till den som ansvar för bokningen.

Om någon deltagare på konferensen har behov av specialkost kommer detta att samlas in via den som bokar konferensen. I vissa fall förekommer namn i kombination med vilken specialkost, men inte alltid.

Uppgifterna gallras efter att konferensen är genomförd.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Nyhetsbrev om Habo gårds seniorverksamhet

Om du är intresserad av information om kommande arrangemang och verksamhet för seniorer kan du prenumerera på Habo gårds nyhetsbrev.

Syfte med personuppgiftsbehandlingarna

För att kunna skicka ut Habo gårds nyhetsbrev behöver vi spara din e-postadress. Du anmäler du själv din e-postadress till vårt register. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är samtycke.

Personuppgifterna samlas in från dig. Insamlingen sker i samband med att du anmäler ditt intresse att få vårt nyhetsbrev.

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi endast in din e-postadress.

Din e-postadress ligger kvar på sändlistan tills du själv meddelar att du vill att vi tar bort dig från listan.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU/EES.

Vattengymnastik på Habo gård

På Habo gård erbjuds vattengymnastik och andra aktiviteter till seniorer och personer med olika funktionsnedsättningar i Habo gårds varmvattenbassäng. Bassängen på Habo gård används främst av verksamheter inom Lunds kommun, men bassängen kan också bokas terminsvis av föreningar, särskolor och LSS-verksamheter.

Syfte med personuppgiftsbehandlingarna

För att kunna administrera bokningar till vattengymnastik, eller terminsvis bokning av bassängen av exempelvis en förening, är det nödvändigt att behandla personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är det avtal om köp av plats på vattengympa, eller avtal om bokning av bassängen som tecknas mellan parterna.

 

Personuppgifterna samlas in från dig i samband med att du kontaktar oss för att antingen delta på vattengymnastik eller för att din förening vill boka bassängen under exempelvis en termin.

När du kontaktar oss för att boka plats på vattengymnastik samlar vi in uppgifter som för- och efternamn, kontaktuppgifter samt personnummer. Det behövs för att vi ska kunna fakturerar dig som privat kund.

När du kontaktar oss för att boka bassängen för en förening eller verksamhet samlar vi in uppgifter som för- och efternamn och kontaktuppgifter till den som ansvar för bokningen.

Personuppgifterna gallras efter 2 år.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Automatiskt beslutsfattande förekommer inte.

Personuppgifter överförs ej utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Som registrerad har du flera rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Exempelvis har du rätt att veta hur vi som kommun hanterar dina personuppgifter. Vilka övriga rättigheter som gäller beror på den rättsliga grunden med behandlingen.

Läs mer om dina rättigheter

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Är du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kontaktar du Lunds kommuns dataskyddsombud.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?