Länk till startsidan

Vårdförbundets varsel av medarbetare i Lunds kommun

Vårdförbundets varsel om stridsåtgärder riktas mot 29 kommuner, där Lund är en av dem. I dag klockan 16.00 väntas åtgärder om övertids-, mertids- och nyanställningsblockad att träda kraft. Lunds kommun följer kontinuerligt de centrala förhandlingarna som hanteras av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

För Lunds kommun berörs yrkeskategorierna sjuksköterskor, sjuksköterskor med specialistfunktion inklusive chefer. Undantag görs för förvaltningschefer, verksamhetschefer och personer som regelmässigt företräder arbetsgivaren i kollektivavtalsförhandlingar.

Berörda verksamheter i Lunds kommun förbereder för att hantera möjliga konsekvenser. Prioriterat är att säkerställa en fortsatt god vård. Om parterna inte kommer överens träder de varslade stridsåtgärderna i kraft i dag, den 20 maj klockan 16.00. Då kommer Lunds kommun att vid behov följa prioriteringslistor som tydliggör vilken typ av vård som prioriteras och skapar förutsättningar att fördela resurser utifrån där behoven är som störst.

SKR – Vårdförbundet trappar upp konflikten

Prenumerera på viktig information

Vill du ha koll på när något inte fungerar som det ska i vår kommun, så som avstängda gator, ändrade öppettider eller något annat som avviker?
Då kan du prenumerera på våra servicemeddelanden, så att du får en notis i din mejlkorg varje gång något nytt händer.

Prenumerera på servicemeddelanden

Uppdaterad:

Dela sidan: