Länk till startsidan

Kunskapsutbyte mellan socialtjänst och universitet bidrar till ökad kvalitet

Nu är ett samverkansprojekt i gång mellan socialtjänsten i Lund och Socialhögskolan. Här kommer samverkansaktiviteter mellan kommunen och universitetet utvecklas och avanceras för att öka kvalitén i stödet till lundaborna.

Personer står i en grupp. De tittar in i kameran och ler.
Foto: Sandra Jeppsson

Syftet med projektet är att undersöka och förbättra hur forskningen inom socialt arbete bäst omsätts i den praktiska tillämpningen och hur utmaningarna som uppkommer i det praktiknära arbetet kan få större genomslag i forskningen.

– Vinsten med samverkan är att kunskapsutbytet möjliggör för tillgängligare och effektivare insatser. Det blir en närmare relation som mynnar ut i ett bättre stöd till samhället, säger Harald Gegner, forsknings- och utvecklingsledare, Lunds kommun.

Under projektets gång kommer projektgruppen att fokusera på fyra huvudsakliga områden. Det inkluderar att skapa rapporter om samarbete och granska den befintliga forskningslitteraturen för att kunna bygga vidare. Projektet kommer även att undersöka och föreslå förbättringar i pågående samarbetsprojekt. För att främja kunskapsdelning och kompetensutveckling kommer två konferenser att arrangeras.

– Det är glädjande att det finns ett stort fokus och engagemang kring våra frågor och utmaningar. Och det är viktigt att vi hittar det cirkulära lärandet där forskning och praktik lär av varandra och tillsammans bidrar till en kunskapsbaserad socialtjänst, berättar Harald Gegner.

Projektgruppen består av socialtjänstens forsknings- och utvecklingsledare Harald Gegner och kommundoktorand Maria Svensson och universitetslektorerna Anders Jönsson, Teres Hjärpe och Erik Eriksson från Socialhögskolan.

Projektet finansieras med medel från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och kommer pågå under en tvåårsperiod.

Uppdaterad:

Dela sidan: