Länk till startsidan

Eleverna får anställning direkt efter utbildningen

Möt Maria Johansson, svensklärare och Nadja Leinonen, vårdlärare på Komvux i Lund. De undervisar elever som går på kombiutbildningen inom vård och omsorg. På utbildningen läser eleverna grundläggande svenska samtidigt som de påbörjar vårdutbildningen.

Två lärare på Komvux
Maria Johansson och Nadja Leinonen

‑ Jag har lagt upp undervisningen i svenska så att den är i princip helt integrerad med vårdämnena. När eleverna läser gerontologi och geriatrikkurser kan vi öva anatomiska ord och begrepp i svenska för att det ska bli lättare att förstå helheten av vården, berättar Maria.

‑ På mina vårdlektioner blir det en del språkträning. Vi får stanna upp, repeterar och tränar begreppen lite mer än man kanske normalt gör. Man får tänka mer ur ett specialpedagogiskt perspektiv, det går inte att skynda på. Eleverna är fantastiskt engagerade och hänger med bra, säger Nadja.
Utbildningen löper över 60 veckor och innefattar arbetsplatsförlagt lärande (APL). Eleverna lär sig bland annat grunderna i anatomi och fysiologi, psykologi, omvårdnad, funktionsförmåga och funktionsnedsättning, geriatrik, hälso- och sjukvård. Den stora fördelen är att eleverna använder det svenska språken på sin APL. Om det uppstått språkliga utmaningar kan de ta med dessa tillbaka in i klassrummet för att diskutera dem.

‑ När eleverna kommer ut på sin praktikplats får ett sammanhang på vårdlektionerna. Det är ju en helt annan motivator. De lär sig inte språket isolerat utan kan använda det direkt och har fått ett yrkesspråk. Elevernas perspektiv vidgas, säger Maria.

De flesta elever får en anställning efter att de är klara och har ofta vikariat under utbildningen. Många är inte med på avslutningen för att de börjat jobba.

‑ Nätverkandet startar tidigt i utbildningen, redan under första praktiken. Eleverna kan se vad det leder till. Det finns en hög efterfrågan inom vården, det kommer explodera på arbetsmarknaden ännu mer framöver. Det är en god investering för både individen och samhället. Komvux är en fin brygga in till samhället, säger Nadja.

‑ Det är en anledning till att det är roligt att undervisa här, eleverna blir motiverade eftersom de går ut i jobb. Elevernas självkänsla ökar och när de känner trygghet i yrket får man trygghet i sig själv. De kan stå på egna ben och försörja sig själv och familjen. Eleverna jobbar hårt, det är ingen lätt utbildning, säger Maria.

Är du intresserad av att gå en yrkesbildning?

Vuxenutbildningen i Lund erbjuder dig utbildningar som passar just dig och som utgår ifrån dina intressen, behov och förutsättningar.
Vuxenutbildning

Uppdaterad:

Dela sidan: