Länk till startsidan

Fem lundaföretag prisades under Lunds näringslivsdag

Under publikhavets applåder delades fem priser ut till framgångsrika lundaföretag under årets näringslivsdag. Fem fantastiska ambassadörer som på olika sätt har utmärkt sig inom Lunds blomstrande näringsliv under det senaste året.

Nio personer sitter och står, håller i blombuketter och diplom och ler mot kameran.
Representanter från alla pristagare på Lunds näringslivsdag: Alfa Laval, Matstudio Kungsmarken, Träningsinstitutet i Lund, Najell och Ågrens Cykel.

- Lunds kommun har ett oerhört brett och framgångsrikt näringsliv. Det märks inte minst när vi ser vilka som fått priser och utmärkelser idag. Idag har vi fått möjlighet att båda hylla och uppmärksamma detta, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Årets pristagare

Lunds kommuns näringslivspris 2023 tilldelas Alfa Laval

Anna Hall, Magnus Fredriksson, Patrik Källåker och Jens Richter från Alfa Laval tar emot Lunds kommuns näringslivspris 2023.

Motivering:

”Vinnaren av Lunds kommuns Näringslivspris 2023 är ett företag med huvudkontor i Lund. Företaget kombinerar tradition med framåtblick och har en stark närvaro både lokalt och globalt. Genom teknologiska innovationer och ett starkt samhällsengagemang sätter de Lund på kartan som en ledande plats för industriell utveckling. Företaget är inte bara en spjutspets inom sin bransch internationellt, utan de driver även utvecklingen mot förnybara energisystem, senast genom etableringen av en ny affärsenhet inom vätgassektorn. Deras fokus på hållbarhet sträcker sig över sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner, vilket gör dem till en förebild för andra företag. Med generositet och samarbete med akademin stöder de också mindre bolag och bidrar till att stärka industrins närvaro i Lund”.

Priset delas ut av Lunds kommun. Juryn består av representanter från Lunds kommun, näringslivet och Lunds universitet.

Årets Nyföretagare 2023 tilldelas Matstudio Kungsmarken

Motivering:

”Att lämna trygga anställningar för att satsa på eget företagande i restaurangbranschen kräver mod, passion och mycket tid. Med en pandemi som blossar upp vid uppstart förändras allt, mycket nytänkande och uthållighet krävs för att klara av det. Just detta lyckades de två nyföretagarna med och redan under första verksamhetsåret 2020 redovisade man vinst. Sedan start har verksamheten präglats av höga kulinariska ambitioner, hög service och ett hållbart tänkande.

Priset till Årets Nyföretagare 2023 går till Diana Jurvanen och Daniel Lundström och deras företag Matstudio AB”.

Priset delas ut av Lunds Nyföretagarcentrum.

Årets Företagare 2024 tilldelas Najell

Motivering:

”Denna företagshistoria är en inspirerande berättelse om affärssinne, målmedvetenhet och nytänkande inom både funktion, design och affärsutveckling. Den tar sin början i en utmaning som många föräldrar känner igen sig i, att få sitt barn att somna och sova gott. Tanken "Det här måste kunna göras bättre" har sedan tagit bolaget från en första egenutvecklad produkt till ett brett och växande utbud på en internationell marknad.

Med en uppfriskande attityd i en traditionell bransch erbjuder detta bolag nästa generations urbana föräldrar produkter som kombinerar hållbarhet, säkerhet och kvalitet med ett attraktivt uttryck. En imponerande och stadig tillväxt pekar mot en strålande framtid som en starkt lysande stjärna i branschen.”

Priset delas ut av Företagarna Lund.

Årets Unga Företagare 2024 tilldelas Träningsinstitutet i Lund

Motivering:

”På kort tid har denna företagar-duo etablerat en verksamhet som andas mognad och stabilitet. Med kvalitet som ledstjärna har de haft modet att prioritera bort mer än de lagt till och vågat låta bli att kompromissa med sina idéer. Detta har gett en tjänst som sticker ut i en konkurrensutsatt bransch för sin tydlighet och för den stora omsorgen om sina kunder, som förutom att bli hjälpta till ökad styrka och välmående, alltid ska känna sig sedda och mycket väl omhändertagna.

De två företagarnas kompletterande styrkor har lagt en solid grund för fortsatt utveckling och tillsammans har de tagit det personliga i personlig träning till en helt ny nivå.”

Priset delas ut av Företagarna Lund.

Årets Lundaköpman 2024 tilldelas Ågrens Cykel

Motivering:

”Årets Lundaköpman är ett välskött företag med lång tradition som driver sin verksamhet i anrika lokaler. Det är samtidigt en verksamhet som är oerhört rätt i tiden och alldeles särskilt så i cykelstaden Lund. Kvalitet och hållbarhet går hand i hand, med fokus på att reparera, laga och underhålla.

Här har generationer Lundabor köpt kvalitetscyklar till hela familjen och fått hjälp av verkstaden att hålla sina cyklar i toppform, medan andra hämtat sin tjänstecykel och fått den servad här.

På hörnet Kävlingevägen/Karl XII:e gatan möter du erfarna och genuint hantverksskickliga medarbetare med kunskap och yrkesstolthet utöver det vanliga. Cykeln rullar bättre än när den var ny! - är en återkommande kommentar i recensionerna.

Det starkaste intrycket många bär med sig härifrån är ett föredömligt bemötande med engagerad och vänlig service, och känslan av att alltid ha fått lite mer hjälp och lite bättre service, än man förväntade sig. Vi är glada över att ge utmärkelsen Årets Lundaköpman 2024 till Ågrens Cykel.”

Priset delas ut av Handelsföreningen i Lund.

En dag för Lunds näringsliv

Ett livskraftigt näringsliv är viktigt för Lund - både idag och i framtiden. Med näringslivsdagen vill vi lyfta näringslivets framgångar samtidigt som vi skapar en arena där företrädare för kommun och företag kan mötas och gemensamt blicka framåt. Dagen arrangeras i samarbete mellan Lunds kommun, Handelsföreningen Lund, Lunds NyföretagarCentrum och Företagarna Lund.

Uppdaterad:

Dela sidan: