Länk till startsidan

Kommunen garant när Kino bygger ut bioverksamheten

Lunds kommun går in som ekonomisk garant när bioverksamheten på Kino växer och utvecklas. Tack vare ett 20-årigt avtal med fastighetsägaren Stena ska visningen av smalare filmer säkras för framtiden.

Biografen Kino sedd från Kyrkogatan.
Biografen Kino på Kyrkogatan i centrala Lund.

Föreningen Folkets Bio vill utveckla verksamheten på Kino på Kyrkogatan i centrala Lund. De två salongerna ska bli fyra och en restaurangdel ska anläggas i angränsande lokaler. För att göra detta möjligt har kommunstyrelsen den 13 september beslutat att ett 20-årigt hyresavtal ska skrivas med Stena fastigheter och att lokalen därefter hyrs ut i andra hand till Folkets Bio i Lund och Kino kultur AB som driver verksamheten.

– Under flera mandatperioder vi pratat om utbyggnaden av Kino och nu är den äntligen beslutad. Det är en stor kulturpolitisk satsning samtidigt som vi kan bidra till ännu en vitamininjektion för en mer levande stadskärna, Sebastian Jaktling (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Expansionen blev möjlig när en intilliggande lokal blev ledig. Nu ska denna del byggas om för att bli en del av Kinos biografverksamhet. Lunds kommun ska upphandla en entreprenör som genomför ombyggnationen. Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 8 miljoner kronor till investeringen – pengar som delvis ska hämtas in i form av andrahandshyra från Folkets Bio tillsammans med årshyran på 2,5 miljoner kronor.

I hyresavtalet som kommunen ska teckna med Stena fastigheter ingår inte den kommande restaurangdelen. Inledningsvis var det ett alternativ, men kommunen utredde frågan visade det sig det upplägget vara näringslivspolitiskt omöjligt. Därför blir serveringsytan en fråga för Folkets Bio att hantera tillsammans med fastighetsägaren och eventuell ytterligare hyresgäst.

Folkets Bios verksamhetsplan visar att biografverksamheten i Kinos lokaler inte kan bära sina kostnader, än mindre när lokalerna växer. Därför har kommunen tidigare beslutat att utöka verksamhetsstödet från nuvarande 850 000 kronor till 2 505 000 kronor om året i samband med expansionen.

Mårthen Mirza, kulturchef i Lunds kommun, ser fram emot att fortsätta det långsiktiga samarbetet med att möjliggöra visning av kvalitetsfilm mitt i centrala Lund.

– Vi tror starkt på konceptet. Det här har alla möjligheter stärka Lund som kulturstad och skapa en mötesplats med filmen i centrum, säger han.

Uppdaterad:

Dela sidan: