Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Roboten Hugo ska leverera mat och medicin i Veberöd

I höst kommer en självkörande liten låda på tre hjul att rulla omkring i Veberöd. Det är roboten Hugo som i ett pilotprojekt ska testas för klimatvänliga och effektiva leveranser.

Roboten Hugo är en liten låda på hjul som levererar matkassar och läkemedel på en gångväg i Veberöd

Hugo ser ut som ett litet kylskåp försett med två stora hjul och ett litet. Den öppnas med ett kodlås, rymmer två normalstora matkassar och ska testas som leverantör inom vård- och omsorgsförvaltningen under hösten.

– Det kan röra sig om mindre leveranser av mat och mediciner till exempelvis brukare och särskilda boenden, men även andra saker som behöver transporteras kortare sträckor i området. Och på sikt kan man tänka sig massvis med användningsområden, säger Adrian Johansson, utvecklingsledare digitalisering på vård- och omsorgsförvaltningen.

Faller projektet väl ut så kan Hugo bidra till både minskade utsläpp och effektivare kommunala transporter. Utsläppen beräknas till cirka 0,3 gram koldioxid per kilometer, vilket kan jämföras med en lätt lastbil som släpper ut 500 gånger så mycket – 150 gram koldioxid per kilometer.

Erfarenheter från projektet är tänkta att kunna bidra till utvecklingen av så kallade autonoma transporter inom mindre samhällen i hela Europa, som en del i omställningen till ett mer resurseffektivt samhälle i linje med målen i Agenda 2030.

Projektet har fått finansiering genom Vinnova och drivs av Smarta byar tillsammans med Lunds kommun och ett privat företag som utvecklar själva tekniken. Även lokala handlare, Handelshögskolan i Göteborg och högskolan i Halmstad är med och bidrar. I går hölls en kickoff med de inblandade och nu startar arbetet med att få alla delar på plats. Förhoppningen är att Hugo ska börja rulla i Veberöd redan i höst.

– Det är en del infrastrukturfrågor som behöver lösas, såsom batteriladdning, parkering nattetid och underhåll. Och eftersom Hugo framför allt kommer att gå på gång- och cykelvägar behöver vi få en del tillstånd på plats, säger Adrian Johansson.

Är Hugo trafiksäker?

– Absolut. Den ”ser” om någon eller något kommer i vägen och stannar omedelbart om det behövs. Maxfarten kommer att vara 6 kilometer i timmen, alltså ungefär som normal promenadhastighet. Den största trafikfaran blir nog andra nyfikna trafikanter, säger Adrian Johansson.

Hur blir det för de äldre – finns det risk att de får mindre mänsklig kontakt på grund av Hugo?

– Det är absolut inte tanken. Med Hugo hoppas vi kunna plocka bort moment där vi inte arbetar med människor direkt. Slipper personal köra med varor så kan vi ägna den tiden åt de vi är till för istället. Genom Hugo hoppas vi kunna knyta samman människor på nya sätt. Dela verktyg, skicka en kopp socker till den som behöver, eller dela lunch vid en gemensam leveranspunkt.

Pilotprojektet kommer att pågå fram till juni 2026.

Uppdaterad:

Dela sidan: