Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Stadshistoriker ska bära Lunds byggda kulturarv

Vem ska lundabor och fastighetsägare vända sig till med frågor om stadens och Lundabygdens kulturmiljöer och byggda kulturarv? Det får vi snart veta, för nu har kommunstyrelsen beslutat att en stadshistoriker ska knytas till Kulturen.

Människor rör sig över Stortorget en solig sommardag
Lunds och Lundabygdens rika byggda kulturarv blir ett fokusområde för kommunens kommande stadshistoriker.

I november 2022 gav kommunstyrelsen fyra kommunala förvaltningar och Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige, oftast kallat Kulturen, att återkomma med förslag på uppdrag åt en framtida stadshistoriker.

Nu har kommunstyrelsen godkänt förslaget, och samtidigt beviljat ett extra anslag på 800 000 kronor om året, vilket en stadshistoriker på heltid väntas kosta.

– I Lunds stadsrum är historien alltid närvarande. Att vi nu inrättar en tjänst som stadshistoriker blir ytterligare sätt att lyfta fram vårt kulturarv, öka dess tillgänglighet för lundaborna och bejaka våra fantastiska kulturmiljöer när Lund växer och utvecklas, säger Rasmus Törnblom (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Stadshistorikerns uppdrag kommer att vara nära kopplat till Kulturen och dess samlingar och arkiv, men också till andra aktörer som hanterar kommunens byggda historia. Dessa uppdrag har beslutats av kommunstyrelsen:

  • Kommunicera kring Lunds historia med utgångspunkt i Kulturens samlingar
  • Bidra till bevarandet av Lunds historia genom Kulturens arbete med verksamhetens arkiv och samlingar
  • Bedriva stadshistorisk forskning i samarbete med Lunds universitet och andra institutioner
  • Vara en rådgivande och samverkande part med Lunds kommuns förvaltningar och nämnder i frågor kring stadens kulturmiljö, kulturarv och kulturhistoria
  • Vara en rådgivande och samverkande part med lundabor, näringsliv, fastighetsägare och andra aktörer i frågor kring stadens kulturmiljö, kulturarv och kulturhistoria
  • Vara en samlad kontaktväg till Kulturen i ovanstående frågor.

Härnäst kommer kultur- och fritidsnämnden att inleda en upphandling av tjänsten. Förhoppningen är uppdraget ska vara i gång den 1 januari 2024. En av många som ser fram emot att ha den nya stadshistorikern på plats är Mårthen Mirza, kulturchef på Lunds kommun.

– Som kulturchef får jag ofta frågor från lundabor och andra om saker som rör vårt kulturarv och våra kulturmiljöer. Det märks att de frågorna engagerar många. Kompetensen att svara på de frågorna finns hos Kulturen, och nu kan vi tillsammans hitta den person som kan utgöra länken mellan oss och dem, säger han.

Kommunstyrelsen beslutade även att uppdragsbeskrivningen och effekten av satsningen ska utvärderas under 2026.

Uppdaterad:

Dela sidan: