Länk till startsidan

"Hedda" klarade slutbesiktningen

En stor dag i byggprojektet - så kan vi sammanfatta den 1 juni, då det genomfördes slutbesiktning på Hedda Anderssongymnasiets nya lokaler.

Bild föreställande Hedda Anderssongymnasiet med skylt utanför byggnaden.
De nya skyltarna är också på plats!

Besiktningen gällde de ytor som gymnasieskolan kommer att disponera samt utemiljöer. Den resulterade i en handfull mindre anmärkningar, exempelvis delar till cykelställ och väderskydd där leveransen försenats men är på gång.

Bortsett från dessa småsaker fick "Hedda" med beröm godkänt, vilket innebär att byggprojektet nu är avslutat och skolan kan börja flytta in och ta sikte på invigningen den 11 augusti.

Hur mycket återstår att bygga?

Återstår gör nu bara vissa mindre arbeten i hus E, det vill säga den del som ligger närmast Trollebergsvägen. Här kommer Svaneskolans högstadium att flytta in under jullovet och den tidplanen ser också ut att hålla. Eftersom hus E fortfarande är en arbetsplats kommer byggstaketen att bli kvar.

Läs mer om bygget

Uppdaterad:

Dela sidan: