Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

200 nya bostäder på Nöbbelöv

Nu startar planeringsarbetet för nya bostäder i Nöbbelöv. Det är området mellan Kävlingevägen och centrum som ska utvecklas.

Fastighetsägaren Stena Fastigheter vill komma i gång med planeringen av både radhus och lägenheter på Nöbbelöv. Tanken är att byggnaderna ska variera från tre våningar upp till något enstaka hus med sex våningar i det mest centrala läget. Där ska det också bli plats för verksamheter, till exempel en utbyggd vårdcentral i bottenvåningen. Lunds kommun själva har tankar om att längst i söder bygga ett äldreboende.

Ett grönt stråk

Jägaregatan som går igenom området formas till ett grönt stråk dit vatten från kraftiga regn kan ledas och tas om hand. Det ska finns viss möjlighet för bilar och andra fordon på Jägaregatan , men bilparkering blir det i första hand i ett mobilitetshus/parkeringshus en bit söder om området. I och med att det inte blir parkeringsgarage under de nya husen kan stora träd som behöver djup jord i stället planteras på bostadsgårdarna.

Planeringen blir ett steg i att förverkliga det planprogram som beslutades 2021 där en bärande del är att Kävlingevägen görs om till en stadsgata med allé. Längs med gatan blir det även gång- och cykelväg och ytor som tar hand om dagvatten. Samråd då det blir möjligt att lämna synpunkter på förslaget till ny detaljplan blir det om ungefär ett år.

Sedan tidigare pågår också planarbete för ett område lite längre söderut i Nöbbelöv.

Uppdaterad:

Dela sidan: