Länk till startsidan

Veronika Demmer Selstam

Veronika Demmer Selstam samordnar alla skolsköterskor på Lunds kommunala skolor. På sin fritid ägnar hon sig åt keramik. Veronika har tidigare jobbat inom bland annat barnsjukvården och med forskning men det var som skolsköterska hon kände att hon landat rätt i yrkeslivet.

Veronika, samordnande skolsköterska, arbetar inom elevhälsans medicinska insats. Tillsammans med skolöverläkaren jobbar hon med att se till att det finns kompetens och rutiner för skolsköterskor och skolläkare på skolorna. Förutom arbetet med att säkra kvaliteten i verksamheten leder hon också utvecklingsfrågor.

– Vi har fantastiska skolsköterskor i Lunds kommun, de är kompetenta, engagerade och driver arbetet framåt. Det finns dessutom många andra bra verksamheter i vår kommun som jobbar med barn och unga. Vi har ett fint samarbete och inställningen är att vi gemensamt når fler mål än vad var och en kan göra.

En kvinna med röda glasögon och blå skjorta sitter vid ett bord. I ena handen håller hon en keramikfigur, i andra handen en pensel.
Veronika Demmer Selstam.

Kreativiteten viktig för jobbet

Veronikas kreativa förmågor är en stor hjälp i yrket, framför allt förmågan att ha olika perspektiv på saker.

– Varje människa är som en palett av personlighet och egenskaper. Även lera har olika egenskaper, man jobbar med formen, strukturen och färgen.

– Sedan ska man ha en förmåga styra sitt arbete, inventera, planera, utföra och bedöma resultatet, det gör jag både i hantverket och yrket.

Det går inte att använda en färdig mall

Drivkraften är framför allt att barn och ungdomar får det stöd som de behöver för att växa till hela människor. Genom åren har detta skett både i mötet med elever och genom att handleda skolsköterskor.

– Jag har nästan alltid jobbat med elever med särskilda behov och där går det inte att använda en färdig mall. Man måste försöka hitta sätt att nå just den individen. Jag har inte bara användning av många års erfarenhet utan har även haft nytta av min kreativitet och förmåga att tänka utanför boxen.

Veronika är stolt över skolsköterskornas utvecklingsarbeten. Det gäller till exempel utvecklingen av hälsosamtalet. Varje elev erbjuds samtal om sin hälsa med sin skolsköterska. Traditionellt liknar samtalet en intervju med mängder av frågor som ställs till eleven.

– Vi har utvecklat samtalet och gått från en intervjusituation till en mer öppen form. Med hjälp av ett bildstöd styr eleven samtalet som handlar om livet och hälsan. Hälsosamtalet är ett viktigt hälsofrämjande och förebyggande verktyg.

Vi har en väldigt fin sammanhållning

Skolsköterskorna träffas en gång i månaden för kompetensutveckling samt regelbundet i mindre grupper. Med hjälp av kollegial handledning kan svåra situationer som uppstått, rutiner och goda exempel lyftas.

– Vi skolsköterskor och skolläkare har som grupp en väldigt fin sammanhållning. Många är ensamma i sin yrkesroll ute på skolorna och därför blir stödet vi ger varandra extra viktigt. Det är skönt att det finns en grupp med gemensam yrkesförståelse.

Illustration av ett frö som växer ut marken.

Lund ger dig plats att växa

I Lunds kommun arbetar närmare 11 000 medarbetare. Här finns allt du behöver för att utvecklas i arbetslivet. Som en inkluderande arbetsmiljö där du har möjlighet att påverka och göra skillnad. På riktigt.

Bli en av oss – sök lediga arbeten i Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?