Länk till startsidan

"Skapar vi platser som är bra för barn så är de inkluderande för alla"

Som projektledare på tekniska förvaltningen är Sara Andersson en del av kommunens samhällsbyggnadsprocess. Det betyder att hon leder byggprojekt inom stadsutveckling och infrastruktur.

När Sara blev förälder upptäckte hon en ny dimension av jobbet. Hon ser på staden med barnets blick.

– Jag började se staden utifrån både barnets och förälderns perspektiv. Om vi skapar platser som är bra för barn, skapar vi platser som är inkluderande för alla. De blir också i högre utsträckning miljömässigt och socialt hållbara, säger Sara.

Stort och smått – allt hänger ihop

Det byggs mycket i Lunds kommun. Många samhällsbyggnadsprojekt är stora och komplexa, som utvecklingen av de nya stadsdelarna Brunnshög och Västerbro. Som projektledare arbetar du också med mindre projekt som lekplatser, utegym, parker och cykelvägar. Stort och smått – men allt hänger ihop. Projektledaren är sambandscentralen som ser till att arbetet flyter på och att målen uppfylls, från planering till projektering och färdig anläggning.

Barnkonventionen blev lag 2020 och Lunds kommun har beslutat att konsekvenserna för barn tydligt ska framgå vid alla kommunala beslut. Barnperspektiv i fysisk planering kan handla om trygghet och tillgänglighet, Sara lyfter fler behov:

– Jag tittar på hur allmänna platser bidrar till barns utveckling, självständighet och styrka. Hur vi rör oss i staden ska spegla hur den är utformad. Livet mellan husen är lika viktigt som livet innanför husen. Jag vill att barn ska ta plats i staden. De ska känna att staden är deras, säger hon.

Bidrar till att uppnå målen om global hållbarhet

Hållbar stadsutveckling handlar till exempel om att skapa goda möjligheter till kollektivtrafik, trygga och vackra platser där du kan koppla av och bostäder för olika behov. Som projektledare arbetar du även efter kommunens mål inom ekologisk hållbarhet. Det kan handla om val av material, transporter, hantering av schaktmassor vid byggen och om byggmetoder. Lund är den lilla storstaden med högt uppsatta mål, tycker Sara. Här är du mitt i utvecklingen:

– Jag är stolt över att vi i Lunds kommun gemensamt är med och bidrar till att uppnå målen om global hållbarhet. Att vi översätter politiska beslut till konkreta aktiviteter och jobbar aktivt för att uppfylla mål och visioner, säger hon.

På tekniska förvaltningen arbetar omkring tio projektledare. Sara har en teknisk master i samhällsplanering, bland kollegorna finns både ingenjörer och landskapsarkitekter. På tekniska förvaltningen finns flera uppdrag för dig som vill arbeta inom samhällsbyggnadsprocessen. Du kan till exempel jobba som exploateringsingenjör, drift-eller trafikingenjör.

Våra stjärnor

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?