Länk till startsidan

Malin är fritidspedagog och himmelsblå fotbollsspelare

Lunds kommun har anställda som inte bara är engagerade inom sina yrken utan även har passioner utanför arbetet. En sådan person är Malin Gunnarsson, en dedikerad fritidspedagog och fotbollsspelare som brinner för att hjälpa barn och främja deras utveckling både på och utanför fotbollsplanen.

Som fritidspedagog har Malin utvecklat ledaregenskaper genom fotbollen, vilket hon använder till sin fördel i sitt yrke. Hennes förmåga att organisera och leda aktiviteter för eleverna är starkt influerad av hennes erfarenheter som fotbollsspelare. Samarbetet i laget och skapandet av en positiv lagkänsla är lika viktigt för henne på arbetet som det är på fotbollsplanen. Genom att dela sin rörelseglädje med eleverna strävar hon efter att skapa en positiv och inkluderande miljö där de kan utvecklas och uppleva glädjen i att vara aktiva.

– Fotbollen har spelat en stor roll i mitt liv, och jag har faktiskt kunnat överföra många av de färdigheter och egenskaper jag utvecklat som fotbollsspelare till mitt arbete som fritidspedagog. En viktig del är min förmåga att organisera och leda aktiviteter för eleverna, vilket jag har lärt mig genom erfarenheter på fotbollsplanen.

Likaså finns det färdigheter och egenskaper som Malin har utvecklat i sitt arbete som fritidspedagog som också gynnar henne som fotbollsspelare.

– En viktig färdighet som jag har utvecklat är min kommunikationsförmåga och min förmåga att hantera utmaningar. Att vara lösningsorienterad, ta beslut och kommunicera tydligt är avgörande både på fotbollsplanen och i min yrkesroll som fritidspedagog. Dessutom krävs det att jag är driven och disciplinerad för att kunna motivera och skapa en meningsfull och trygg lärandemiljö för eleverna.

Bidra till elevernas personliga och sociala utveckling

Det som verkligen får Malin att brinna i sitt arbete är möjligheten att hjälpa barn och bidra till deras personliga och sociala utveckling. Hon strävar efter att skapa en meningsfull och stimulerande miljö på fritids där barnen kan utforska, utmana sig själva och utveckla nya intressen. Att främja mångfald och skapa en trygg och inkluderande miljö är något som ligger henne varmt om hjärtat.

– För mig handlar det verkligen om möjligheten att hjälpa barn och bidra till deras personliga och sociala utveckling. Att skapa en meningsfull och stimulerande miljö på fritids där barnen kan växa, skapa relationer och uttrycka sin glädje ger mig en känsla av stolthet och glädje.

Kompetensutveckling

För Malin är utveckling en viktig del av hennes yrke som fritidspedagog. Hon utvecklas kontinuerligt genom att möta nya utmaningar och situationer som kräver flexibilitet, kreativitet och tydlighet i ledarskapet. För att utvecklas ytterligare deltar hon i fortbildningar och kurser som hjälper henne att förbättra sina färdigheter inom områden som konflikthantering och inkluderande arbete. Genom att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor får hon också möjlighet att reflektera och utvecklas i sin yrkesroll.

–Jag är verkligen tacksam för att Lunds kommun ger mig möjlighet att balansera mitt yrke som fritidspedagog och fotbollsspelare. Kommunen stödjer min hälsa och välbefinnande samtidigt som det finns utrymme för kompetensutveckling inom mitt yrkesområde. Att ha den flexibilitet och det stöd jag får gör det möjligt för mig att vara både en engagerad fritidspedagog och en passionerad fotbollsspelare.


Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?