Länk till startsidan

Magdalena – socialsekreterare och körsångare som lyssnar in olika stämmor

Magdalena Signäs är utbildad socionom och arbetar sedan ett halvår som socialsekreterare med inriktning på barn och unga inom Lunds kommun. På fritiden sjunger och tävlar hon med en kör. Två aktiviteter som båda handlar om att lyssna, vara inkännande och att förmedla viktiga budskap.

Magdalena Signäs började arbeta som socialsekreterare i Lund under hösten 2022. Tidigare arbetade hon i Malmö stad med fokus på äldre medborgare men valde att söka det här arbetet för att kunna bidra till att göra barns röster hörda.

– Jag arbetar främst med att utreda yngre barn. För mig är det viktigt att ge dem möjlighet att berätta om vad som är viktigt för dem. Vi försöker träffa alla barn, även de som är riktigt små. Även om de inte kan prata så kan interaktionen mellan barn och förälder säga mycket.

På fritiden sjunger Magdalena sedan nästa tio år tillbaka i Vegakören, som har sin bas i Malmö och reser världen runt för att tävla inom pop- och rockgenren. I kören har de haft stort fokus på att musiken de sjunger ska vara aktuell och förmedla viktiga budskap. Det handlar ofta om att förmedla känslor av olika slag, vilket Magdalena menar att hon lärt sig en del om i yrket som socialsekreterare.

– När jag möter barn och föräldrar handlar det mycket om att lyssna och förstå deras känslor. Det handlar också ofta om samarbete på olika plan, vilket det även gör i en kör där olika stämmor, dirigent och musiker behöver hitta ett samarbete för att kunna förmedla en känsla eller ett budskap genom musiken.

Magdalena beskriver att arbetet i sig är väldigt utvecklande eftersom hon varje dag möter barn och vuxna med olika behov och förutsättningar, vilket gör att man lär sig något nytt i varje möte. De arbetar även mycket tillsammans på enheten för att lära sig av varandra och utvecklas tillsammans.

– Vi försöker att arbeta med olika kollegor i ärenden så att vi får olika perspektiv. Det satsas mycket på vår vidareutbildning i yrket, vi får möjlighet att ta del av olika kurser, introduktion till andra enheters arbete och får även handledning – vilket jag tycker är fantastiskt.

För att dra nytta av mer erfarna kollegors kunskap har de även så kallade ärendedragningar då socialsekreterare kan diskutera svåra ärenden med kollegor för att hitta bra vägar vidare. Just nu pågår även ett återhämtningsprojekt inom utredningsenheten för barn och unga som innebär att man har stort fokus på arbetsmiljön och arbetsbelastningen för gruppen och de enskilda medarbetarna. Detta eftersom barn och föräldrar i Lund har ett ökat behov av socialtjänstens stöd sedan ett tag tillbaka.

Men Magdalena poängterar att arbetet inte är så allvarligt och tungt som många tror.

– Det går att ha roligt på jobbet även om du arbetar med tunga saker. Många tror att jobbet som socialsekreterare bara är tungt. Men så är det ju inte – det finns mycket som är roligt också. Till exempel att träffa familjer och barn och få höra om roliga saker som också händer i deras liv.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?