Länk till startsidan

Anna Burston

Anna är chef och författare, som arbetar för att ge människor frihet att leva som de vill. Nu behöver vi fler chefer som kan se och utveckla människor och verksamheter.

Anna Burston är verksamhetschef för socialpsykiatrin, som ger stöd till de lundabor som lever med en psykisk funktionsnedsättning. På fritiden är Anna författare och har nyligen gett ut en roman om att följa sitt hjärta. Hon är även engagerad i Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) där hon sitter i styrelsen, bloggar, skriver artiklar och insändare för att tillsammans med föreningen påverka i socialpolitiska frågor.

Anna Burston är utbildad socionom och har ägnat stora delar av sitt yrkesliv åt att arbeta inom socialpsykiatrin, en del av socialtjänsten.

En kvinna sitter vid ett skrivbord, på skrivbordet finns en uppslagen dator, travar med böcker . Hon håller i en kaffekopp och tittar in i kameran.
Anna Burston

Mellanmänskliga relationer

Sedan fem år tillbaka är Anna verksamhetschef för socialpsykiatrin, där knappt 200 medarbetare ger stöd åt ungefär 450 lundabor.

– Jag brinner för både de mellanmänskliga relationerna och de stora samhällsfrågorna – som jag ser det kräver de varandra, förklarar Anna Burston, verksamhetschef. För människan som art är det viktigt både hur vi blir berörda av andra människor och hur vi formar vårt samhälle. Som chef på strategisk nivå rör jag mig mycket i det strategiska men detta måste kopplas ihop med vad som är viktigt för den enskilda människan.

Chefen har uppmuntrat

I samband med att Anna var på väg att ge ut sin första roman, hade hon en dialog med sin chef, arbetsmarknads- och socialdirektören i Lunds kommun.

– För mig var det viktigt att involvera min chef i detta, eftersom det skulle kunna ha påverkan på mitt uppdrag som verksamhetschef, förklarar Anna. Min chefs respons har enbart varit positiv, hon har uppmuntrat mig i detta och ser hur viktigt det är för mig att få vara en hel människa genom att påverka, driva frågor som är viktiga för mig och att utvecklas som skribent och författare.

Anna menar att det som utmärker hennes skrivande är att hon är duktig på att fånga de mellanmänskliga relationerna, som hon också har stor användning av som chef.

– Som chef eller ledare så vill jag påverka.

– Därför är jag intresserad av ledarskap för att ytterst kunna ge en bra service till den enskilde medborgaren. Jag skriver också för att kunna påverka – så drivkraften är densamma i skrivandet. Mitt skrivande handlar ofta om att beskriva det allmänmänskliga. Att vara en röst för det fria valet att leva det liv som du vill leva. Alla de roller som jag har handlar om någon form av aktivism för att vi tillsammans ska kunna skapa och leva i ett bra samhälle. För mig blir det en helhet.

Vi jobbar med människors styrkor

När Anna ska berätta vad hon är mest stolt över, är svaret självklart.

– Min ledningsgrupp och det lag vi tillsammans har format. Jag är stolt över det viktiga värdegrundsarbete som vi har fått vår organisation att genomsyras av. Vi arbetar återhämtningsinriktat, vilket handlar om hur man ser på individen, jobbar med människors styrkor och det bottnar i en värdegrund som i någon mån också blivit vårt varumärke. Det är det som får medarbetare att vilja arbeta hos oss, eftersom man vet att det är genuina och bra metoder att arbeta med.

Här finns de senaste metoderna

Anna upplever att Lunds kommun som arbetsgivare värdesätter kunskap högt och att värdegrunden inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen håller det sociala arbetet högt.

– Om du vill arbeta med de senaste metoderna hos en arbetsgivare där man fokuserar på vad kommunen kan tillföra människorna som bor här, så är Lund ett bra val, menar Anna Burston.

Illustration av ett frö som växer ut marken.

Lund ger dig plats att växa

I Lunds kommun arbetar närmare 11 000 medarbetare. Här finns allt du behöver för att utvecklas i arbetslivet. Som en inkluderande arbetsmiljö där du har möjlighet att påverka och göra skillnad. På riktigt.

Bli en av oss – sök lediga arbeten i Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?