Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nybyggare flyttar in bland forskning och innovation

Två män står utanför en stor byggnad. Till höger ser vi parkerade cyklar.
Erik Jagesten är VD på Medicon Village Fastighets AB. Här står han utanför husen på Scheele Promenad tillsammans med Anders Klasson som är distriktschef på Peab Bostad.

Barnfamiljer, äldre par som sålt villan och studenter – alla är de nybyggare i stadsdelen vid Medicon Village. I science-parken finns forskare och entreprenörer inom livsvetenskap och medicin. Nu får forskningsbyn nya grannar när boende på bred front flyttar in på Scheele Promenad.

I 57 lägenheter har det redan skett inflyttning. Nu i sommar fylls ytterligare 83 lägenheter och i slutet på året 48 lägenheter. Som grannar får de boende Medicon Village med det nybyggda kontorshuset The Spark, det anrika och brutalistiska studentkomplexet Sparta och ett nybyggt torg. Torget fylls med sittplatser och några av dem får ett skyddande segeltak. Här är tanken att de som jobbar och bor i området ska mötas. Kanske någon till och med väljer att bo granne med sin arbetsplats? 
Arbetsplatser och bostäder hänger också ihop på andra vis. Husen på Scheele Promenad värms upp av överskottsvärme från Medicon Village med hjälp av ett innovativt energisystem som kallas ectogrid.

Blandad bebyggelse ger liv och rörelse

Historien om parkeringsplatsen som transformerades till bostäder går tillbaka till 2012. Erik Jagesten är VD på Medicon Village Fastighets AB och han berättar hur bostäderna kom till.
- Ägarstiftelsen till Medicon Village, som bildades 2012, hade en framtidsplan och tät dialog med
kommunen. Framtidsplanen togs med i kommunens ramprogram för området. Området skulle få fler bostäder, men bostäderna fick inte hindra expansionen av Medicon Village och vår kärnverksamhet. Ett område med enbart arbetsplatser är helt stängt kvällar och helger. Blandad bebyggelse ger liv och rörelse, säger han.
Det gällde alltså att hitta rätt plats för bostäder. Valet föll på parkeringsplatsen bakom Sparta. Staden som ägde marken, utlyste en markanvisningstävling. Valet att vidareutveckla Scheele Promenad föll på Medicon Village och för genomförandet ansvarade Peab. Arkitekt blev Gunilla Svensson, med kontor i Lund.
- Vi har följt tävlingsförslaget i stort. Byggnaderna har 188 lägenheter, från ettor till större penthouse.
Det finns också ett underliggande garage med plats för drygt 120 bilar. Varje hus har lokaler för
verksamheter i bottenvåningen. Försäljningen gick trögt i början, men nu har vi sålt alla lägenheter. Detta är en gryende stadsdel, säger Anders Klasson, distriktschef på Peab Bostad.
Försäljningen skedde i tre etapper och den första inleddes 2017.
- Scheele Promenad blev först ut och är en ny plats för bostäder i området. 2017 var här också en byggarbetsplats, både The Spark och torget byggdes. Nu börjar området ta form och därmed är det är lättare att våga satsa på en bostad, säger Erik Jagesten.

Bostadshus i tegel syns till höger i bilden. Till vänster står gröna träd. Över allt välver sig en blå himmel.
Även om det fortfarande byggs runt omkring Scheele Promenad har området börjat ta form.

Konsten att försköna en stadsdel

De som flyttar in i området blir en slags nybyggare på en plats inriktad på forskning och innovation. Scheele Promenads välartikulerade tegelfasader, omgivna av större träd, har dock på kort tid gett området ett helt annat utseende. Även när det gäller Medicon Villages nybyggda kontorsdel The Spark har stor vikt lagts på det arkitektoniska uttrycket. Området ska inte bara befolkas. Det ska förskönas också.
- Arkitekten Gunilla Svensson har jobbat med olika färger och sammansättningar av tegel för att fasaden ska bli levande, trots att husen på Scheele Promenad har stor volym. I slutet av 2021 sätter vi i gång med byggnationen av nästa omgång hus, på andra sidan Scheelevägen. De ska spegla de första husen, men ändå inte vara helt lika. De ritas också av ett annat arkitektkontor, Arkitektlaget i Helsingborg, berättar Anders Klasson.

Delningsekonomi som fungerar

Även de bostäderna ska få sin värme från Medicon Village. Det är delningsekonomi på riktigt.
- Innan utvecklingen av projektet startade samarbetade vi med Lunds kommuns innovationsplattform Future by Lund och ett antal företag som energiföretagen Eon, Kraftringen, Tyréns och Siemens för att hitta ett sätt att ta hand om överskottet av värme från Medicon Village och kunna återanvända den inom området. Eon rullar nu ut innovationen i världen och en liknande anläggning kommer bland annat att byggas för en science park i Milano, säger Erik Jagesten.
För Medicon Village är hållbarhet viktigt och de arbetar med tre ekosystem. Ekonomi - där överskottet från verksamheten går tillbaka till viktig forskning, - medlemmar, där de arbetar för att främja möten och samarbeten samt infrastruktur, där delningsekonomi är viktigt, då flera bolag kan dela lab, instrument och lokaler.

Dragningskraft till hela Lund

Området med Medicon Village och Ideon Science Park är under stor förändring och det finns en stark tilltro till framtiden. The Spark är fullbelagt och Medicon Village har nu verksamheter i hela hälsokedjan. Områdets närhet till universitetet, regionen och de mer än 170 företagen som finns på Medicon Village, ger intensiva samarbeten. Erik Jagesten tycker ändå att vi ska lyfta blicken och skapa en dragningskraft internationellt för hela Lund - genom att utnyttja samordningseffekter som finns kopplade till de stora satsningarna, som till exempel MAX IV och ESS.
Hur vi kommer att arbeta och bo i framtiden vet vi inte säkert, men att skapa blandstäder med
verksamheter och bostäder är något som sker världen över.
- Det som förvånade mig är att så få av dem som flyttar in på Scheele Promenad har bil. Det kan hända att det ändras när husen fylls, men det är intressant, säger Anders Klasson.

Läs mer om utvecklingen av Ideon- och Mediconområdet.

Gröna träd växer framför bostadshus i rött tegel och med vita balkonger.
Mot innergården på Scheele Promenad vetter vita balkonger.

Uppdaterad:

Dela sidan: