Länk till startsidan

Min mormor mjölkade korna som betade vid Öresundsvägen

Betande kor längs Öresundsvägen är en otänkbar idé idag. Men i början av 1900-talet låg ett lantbruk just där. Läget var en bra bit från staden Lunds brus och buller, med öppna fält så långt man kunde se. På samma plats ligger idag second hand-butiken Erikshjälpen.

Bilden från 1012 visar sex kvinnor på ett fält. De skördearbetar.
Skördearbete på Kobjersvången 6, sommaren 1912. Fältet ligger strax intill nuvarande Öresundsvägen.

Till gården Kobjersvången 6 flyttade 1905 en familj med åtta barn, anställda som gårdsskötare åt gårdens ägare byggmästare Larsson. Ett av barnen hette Agda och skulle längre fram i livet bli mormor till Lundabon Ylva Ardö.

Ylva Ardö berättar:

”Min mormors föräldrar, Berndt Hansson och Kersti Albrektsdotter, hade träffats som dräng och piga och bland annat arbetat på Tuna gård i Lund. Berndt hade även arbetat som tegelbruksarbetare och sockerarbetare i Lund. Efter det fick de anställning på Kobjersvången 6.

På gården fanns kor och gården producerade mjölk. Det var nog mor Kjersti som mjölkade korna med hjälp av min mormor och hennes systrar, efter hand som de blev stora nog att hjälpa till.

Familjen bodde kvar i åtta år, tills byggmästaren dog i cancer, 47 år gammal. Genom bouppteckningen vet vi att det 1913 fanns 14 kor, 16 kvigor och två kalvar samt bland annat foderkakskross, hackelsemaskin med vandring, mjölktransportkärl och handseparator på gården.

Agda hade då hunnit fylla 17 år och följde med sina föräldrar och två syskon till ny bostad på Kobjersvången 3, det vill säga ett par hundra meter österut längs nuvarande Öresundsvägen.”

Gården revs under mitten av 1950-talet när allt fler industrier och verkstäder etablerade sig längs vägen.

Bilden visar den framväxande stadsdelen Kobjer 1957, med flervåningshus.
1957 hade delar av gården (längst ner till vänster i bild) rivits och stadsdelen Kobjer börjar växa fram. Till höger syns Kobjersvägen.

Uppdaterad:

Dela sidan: