Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i september 2023

Under tisdagen beslutade byggnadsnämnden om detaljplaner som bland annat kan ge ett nytt, högt hus i Brunnshög, fler bostäder i Genarp och i kvarteret Borgmästaren i Lund. Ett annat ärende gällde namn på ett kvarter och en gata i Brunnshög.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

La Strada blir kvartersnamn på Brunnshög

På platsen där det gamla motellet och dansstället La Strada tidigare låg ska det nu bland annat byggas en skola. Det nya kvarteret behövde ett nytt namn och byggnadsnämnden inspirerades av platsens historia när kvartersnamnet, La Strada, beslutades.

I närheten av planområdet finns redan Vektorsgatan och därför valde nämnden att områdets nya gata ska heta Rastergatan.

Fler kan bo på Borgmästaren

I kvarteret Borgmästaren, nära Polhemskolan och Ringvägen, vill fastighetsägaren bygga fler bostadshus. I de tidiga skisserna finns tre nya hus som kilas in mellan de lamellhus som redan finns på platsen. Stadsbyggnadskontoret får nu i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för kvarteret. I arbetet ska man bland annat titta på hur en förtätning skulle påverka kulturmiljön.

Nya hyresrätter i centrala Genarp

Lunds kommun planerar nya bostäder och några mindre verksamhetslokaler i och bredvid den gamla järnhandeln i Genarp. Inom planområdet som ligger nära Fjärilsparken och precis norr om Bygatan planeras fem flerfamiljshus som tillsammans innehåller cirka 40 nya lägenheter. De högsta husen kommer kunna vara tre till fyra våningar med spetsiga sadeltak medan byggnaderna närmast kringliggande villor kommer vara lägre.

Den gamla järnhandeln får rivningsförbud. Den ska bevaras men insidan kommer att förändras. Byggnaden kan i framtiden användas som café, företagslokal men också bostäder. Nu ska detaljplanen ut på samråd.

Nästa steg för Torgkvarteren och Lunds högsta hus

Ett stort steg för Brunnshögs utveckling togs då nämnden godkände detaljplanen för det som kallas Torgkvarteren. Där planeras det som kan bli Lunds högsta hus och ett landmärke, tillsammans med andra byggnader i två olika kvarter. Kvarteren kommer att innehålla 340 till 470 nya bostäder, men framför allt mycket annan verksamhet i form av kontor, hotell, restauranger, skola och butiker. Den högsta byggnadens översta våning ska vara en utsiktsplats och allmänt tillgänglig. Nu ska kommunfullmäktige ta ställning till detaljplanen.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: