Länk till startsidan

Kommunfullmäktige – aktuella beslut augusti 2023

Anläggandet av en konstgräsplan på Stångby IP var ett av ärendena som kommunfullmäktige beslutade om den 31 augusti.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Konstgräsplan i Stångby godkändes till slut

En konstgräsplan med sandfyllning i stället för miljöskadligt gummigranulat ska anläggas på Stångby idrottsplats. Detta sedan kommunfullmäktige sagt ja till kultur- och fritidsnämndens önskan om att få anlägga bollplanen.

När frågan togs upp i kommunfullmäktige den 13 juni i år beslutades att ärendet skulle återremitteras och att kommunstyrelsen skulle vänta in och beakta förändringar i EU:s regelverk kring konstgräsplaner. Bakgrunden är att EU:s medlemsstater i april i år röstade igenom ett förbud mot att sälja det gummigranulat som ofta används som stötdämpande fyllning i konstgräsplaner, i syfte att minska spridningen av mikroplaster. Försäljningsförbudet väntas införas år 2031.

I Lund ska kommunens verksamheter inte anlägga några konstgräsplaner, enligt kommunens kemikalieplan från 2018. Kultur- och fritidsnämnden har utrett olika alternativ, och konstaterar i Handlingsplan för konstgräsplaner och granulat att så kallade infillfria fotbollsplaner, det vill säga planer utan gummigranulat, är det bästa alternativet. När förslaget till ny konstgräsplan arbetats fram har det stora behovet av fler fotbollsplaner i Stångby vägts in, liksom miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Investeringskostnaden på 10 miljoner kronor ska tas ur kultur- och fritidsnämndens budget. Därtill har kommunstyrelsen beslutat att förstärka nämndens budget med 860 000 kronor om året under 2024-2026 för att bekosta driften av planen.

Vill du se mötet i efterhand?

Webbsändningarna från kommunfullmäktiges möten ligger kvar även efteråt. Några dagar efter mötet finns även en version med undertexter.

Här är webbsändningen

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång den 28 september 2023.

Uppdaterad:

Dela sidan: