Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicenämnden - aktuella beslut i augusti 2023

Den 23 augusti höll servicenämnden sitt sjunde sammanträde för året. På agendan stod bland annat nya rutiner för hantering av specialkost och anpassade måltider i Lunds kommun.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden.

 

Nämnden hölls denna gång på Markentreprenads anläggning ”Ljusåret”, som en del i en temadag med verksamhetsbesök där 13 av nämndens ledamöter medverkade. I samband med sammanträdet fick nämnden även information om det pågående arbetet med att göra våra byggnader och lokaler mer energieffektiva samt om det pågående projektet Samordnade servicetjänster.

Nya rutiner för specialkost och anpassade måltider

Serviceförvaltningen har, tillsammans med barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen, tagit fram förslag till nya rutiner för specialkost och anpassade måltider.

Målsättningen har bland annat varit att skapa enhetliga rutiner, så att bedömningen blir lika oavsett vilken skola eleven går på, samt att erbjuda en smidigare hantering av ansökan och intyg genom en ny e-tjänst. Rutinen gäller alla kommunala grundskolor och gymnasieskolor men inte för barn i förskolan.

Förhoppningen är att de nya rutinerna ska börja gälla från höstterminen 2024. För att detta ska bli möjligt behöver överenskommelser tecknas mellan serviceförvaltningen och de två beställande förvaltningarna.

Servicenämnden beslöt att godkänna förslagen till överenskommelser. Dessa ska under hösten även godkännas av barn- och skolnämnden respektive utbildningsnämnden. Nämnden beslöt även att de nya rutinerna ska utvärderas och redovisas under första halvåret 2025.

Vill du veta mer om servicenämnden?

Servicenämnden sammanträder nästa gång den 20 september. Möteshandlingar blir tillgängliga på webben en vecka före mötet:

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden.

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: