Länk till startsidan

Kommunstyrelsen – aktuella beslut augusti 2023

Anläggandet av en konstgräsplan på Stångby IP var ett av ärendena som behandlades vid kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 23 augusti.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Konstgräsplan med sand fick ja

Kommunstyrelsen röstade ja till att anlägga en konstgräsplan på Stångby idrottsplats. Fotbollsplanen ska förses med ett lager sand i stället för mer miljöskadligt gummigranulat, enligt det förslag som nu går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

När frågan togs upp i kommunfullmäktige den 13 juni i år beslutades att ärendet skulle återremitteras och att kommunstyrelsen skulle vänta in och beakta förändringar i EU:s regelverk kring konstgräsplaner. Bakgrunden är att EU:s medlemsstater i april i år röstade igenom ett förbud mot att sälja det gummigranulat som ofta används som stötdämpande fyllning i konstgräsplaner, i syfte att minska spridningen av mikroplaster. Om inte EU-parlamentet eller Europeiska rådet motsätter sig beslutet träder försäljningsförbudet i kraft efter en övergångsperiod på åtta år, det vill säga år 2031.

I Lund ska kommunens verksamheter inte anlägga några konstgräsplaner, enligt kommunens kemikalieplan från 2018. Kultur- och fritidsnämnden har utrett olika alternativ, och konstaterar i ”handlingsplan för konstgräsplaner och granulat” att så kallade infillfria fotbollsplaner, det vill säga planer utan gummigranulat, är det bästa alternativet. När förslaget till ny konstgräsplan arbetats fram har det stora behovet av fler fotbollsplaner i Stångby vägts in, liksom miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Nu går alltså förslaget om en sandad konstgräsplan vidare till kommunfullmäktige igen. Om det godkänns denna gång så kommer 10 miljoner kronor ur kultur- och fritidsnämndens budget att gå till anläggandet av fotbollsplanen. Därtill förstärks nämndens budget med 860 000 kronor om året under 2024-2026 för att finansiera driften av planen.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: